Hur förhindra att företag blir utnyttjade som verktyg för kriminella?

Välkommen till ett webinar med Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten modererat av Birgitta Edlund, vd på ToFindOut och ordförande och medgrundare av BKF – Bakgrundskontrollföretagen.

Frågor som tas upp är till exempel:
👍 Vilka konkreta åtgärder kan man ta till?
💼 Vilka kontroller bör prioriteras och ses som oumbärliga vid upphandling?
💰 Hur kan vi säkerställa att skattemedel inte missbrukas?

Sara kommer att dela med sig av givande insikter om betydelsen av kvalitativa leverantörskontroller för att stå emot organiserad och ekonomisk brottslighet samt för att förhindra att företag blir verktyg för kriminella.

🔎 Ett betydande fokus kommer ligga på hur riskbaserade och ingående kontroller vid avtalsskrivning och uppföljning kan vara avgörande för att undvika affärer med personer som utnyttjar företag för brottsliga ändamål. Under webinaret framhävs också behovet av en djupare förståelse, kvalitetssäkring och förebyggande åtgärder inom upphandlingar.

Datum och tid: Tisdag 14 maj, klockan 9-9:45.

Läs mer och anmäl dig här: Hur förhindra att företag blir utnyttjade som verktyg för kriminella?