IDD – Insurance Distribution Directive

IDD – Insurance Distribution Directive2020-06-25T06:59:13+00:00

IDD-lagen – nya förutsättningar för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag

Den 1 oktober 2018 genomfördes Försäkringsdistributionsdirektivet, IDD, i Sverige genom Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter (FFFS 2018:10).

Föreskrifterna innehåller regler om hur försäkringsdistributörer ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens som krävs, ersättningssystem för anställda, rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, samt särskilda bestämmelser för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar.

Det senaste om IDD och bakgrundskontroller