IDD – Insurance Distribution Directive

IDD – Insurance Distribution Directive2023-02-21T12:59:10+00:00

IDD-lagen – nya förutsättningar för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag

ToFindOut erbjuder denna skräddasydda tjänst till våra kunder inom försäkringsbranschen för att kunna möta upp regelkraven i både nytillsättningar som till årliga uppföljande kontroller. Hög förståelse om regelkraven, erfarenhet om våra kunders interna frågor, trygg process för deras anställda samt en oerhört tidsbesparande och smidig process för complianceansvariga har gjort att ToFindOut har blivit en självklar partner för dessa frågor, år efter år.


Den 1 oktober 2018 genomfördes Försäkringsdistributionsdirektivet, IDD, i Sverige genom Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter (FFFS 2018:10). Föreskrifterna innehåller regler om hur försäkringsdistributörer ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder.

Reglerna gäller bland annat vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens som krävs, ersättningssystem för anställda, rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, samt särskilda bestämmelser för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar.


Behöver ditt företag hjälp med IDD? – Vi har lösningen för er!

IDD-lagen ställer krav på försäkringsförmedlare och försäkringsbolag både när det gäller nytillsättningar och årliga uppföljande kontroller. Att tolka och analysera de nya kraven tar tid, kräver kunskap samt resurser. Kanske behöver ditt företag stöttning i arbetet med att möta upp regelkraven?

Vi erbjuder en effektiv och skräddarsydd tjänst som hjälper ert företag utifrån era behov.
Vi har kompetens om regelkraven och en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder inom försäkringsbranschen med deras interna frågor. Vi har blivit ett självklart val år efter år för våra kunder tack vare våra effektiva och kundanpassade lösningar.

Vi tillhandahåller verktyg och stöd av hög kvalitet för att ditt företag ska kunna genomföra de nödvändiga kontrollerna. Tillsammans med oss sparar ni tid och kan känna er trygga i att alla regler efterföljs.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att höra hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss för mer information

Det senaste om IDD och bakgrundskontroller

Go to Top