Vanliga funderingar kring bakgrundskontroller är följande:

 • Vad innehåller en bakgrundskontroll?
 • Varför ska man göra bakgrundskontroller?
 • Vad är en bakgrundskontroll?
 • Vad är det för skillnad på ett belastningsregisterutdrag och en bakgrundskontroll?

Eftersom frågor som ”Vad innehåller bakgrundskontroll? och Vad är en bakgrundskontroll? är några av de mest frekventa frågorna vi får ägnas denna sida åt att belysa dessa ämnen. Här har vi samlat kunskap för att klargöra hur bakgrundskontroller utförs, vad de innefattar, och hur de tillämpas vid rekrytering och anställning. Det finns nämligen några viktiga aspekter att känna till innan du påbörjar beställningen av bakgrundskontroller.

Vad innehåller en bakgrundskontroll?

När vi på ToFindOut genomför en bakgrundskontroll använder vi offentligt tillgänglig information. En bakgrundskontroll på standardnivå bör minst innehålla följande:

 • Verifiering av identitet.
 • Ekonomisk kontroll.
 • Rättsliga ärenden/juridiska händelser .

Dessa kriterier är enligt den standard som fastställts av branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Utöver detta kan vi även bekräfta uppgifter som kandidaten har angivit i sitt CV eller under intervjuprocessen. Här styr valet av rapportpaket vilka områden vi granskar.

För mer information om tillgängliga rapportpaket, se här: Våra rapportpaket

Transparens – för trygga bakgrundskontroller

Kandidaterna kan alltid vara trygga i vetskapen om att de har full insyn i exakt vilken information vi söker fram. Innan bakgrundskontrollen påbörjas får de information om vilken specifik information som efterfrågas och vilka källor vi använder. De får även godkänna att bakgrundskontrollen startas (ett godkännande som även går att återkalla). Efter att bakgrundskontrollen är genomförd får kandidaten en rapportkopia, som finns att läsa i dennes kandidatportal.

Vad innebär egentligen en bakgrundskontroll?

Det finns flera sätt att definiera begreppet bakgrundskontroll. Primärt sett är det ett verktyg för företag att förebygga och bekämpa arbetslivskriminalitet genom att säkerställa att potentiella anställda inte har några bakgrundsfaktorer som kan äventyra företagets framtid. Det fungerar också som en säkerhetsåtgärd för befintliga anställda, vilket skapar trygghet på arbetsplatsen.

Bakgrundskontroller bör ses som en integrerad del av rekryteringspusslet och är lika viktiga som andra delar i processen.

Det är värt att notera att alla våra bakgrundskontroller utförs med relevans för den specifika tjänst som söks. Vi bedömer varje fall individuellt och hanterar situationer på nyanserat sätt. Det finns inget absolut rätt eller fel; vår kompetens ligger i att bedöma relevans. Våra kunder kan vara trygga med att vi granskar all information noggrant, men endast rapporterar det som är relevant, av hänsyn till integritet och etik.

Brottsregisterutdrag ersätter inte en bakgrundskontroll

Ett belastningsregisterutdrag och en bakgrundskontroll är inte likvärdiga. I en bakgrundskontroll får ni nämligen så mycket mer viktig information, såsom samtliga relevanta juridiska händelser, personalia och ekonomi. Detta för att ge en så bred bild som möjligt. Därtill kan referenser, examen och tidigare anställningar också granskas, beroende på vilket rapportpaket man behöver och väljer.

Utöver ett mycket bredare och innehållsrikt beslutsunderlag får ni i en bakgrundskontroll även hjälp och stöttning av vår personal att bedöma avvikelser. ToFindOuts ställning är här att helhetsbilden är relevant för dig som arbetsgivare, framför den ögonblicksbild ett registerutdrag ger.

Viktigaste skillnaden

När det gäller registerutdrag från belastningsregistret är det relevant att understryka att det enbart är det registerutdrag som en individ kan begära ut för egenkontroll som redovisar för samtliga juridiska ärenden (dock endast om individen hunnit bli fälld). Resterande registerutdrag visar endast behandlade domar av viss karaktär.

I våra bakgrundskontroller tas alla relevanta juridiska ärenden med, så som till exempel terrorbrott, vilka kan saknas i ett registerutdrag. Ni får även se pågående relevanta juridiska händelser, vilka inte heller syns i något av belastningsregisterutdragen.

Vill du läsa mer om skillnaden mellan ett brottsregisterutdrag och en bakgrundskontroll rekommenderar vi att ladda ner vår rapport på ämnet:

Rapport – Är belastningsregisterutdrag och bakgrundskontroll likvärdiga?

Koppla ihop ATS med bakgrundskontroll

Olika rapportpaket

När ni beslutat er för att börja med bakgrundskontroller (och på så sätt vaccinera ert företag mot arbetslivskriminalitet), finns det några olika nivåer att välja på gällande bakgrundskontrollerna. Beroende på vilken position ni rekryterar för väljer ni något av våra tre rapportpaket; Grund, Utökad eller Fördjupad.

Vi utför också bakgrundskontroller samt CV/referentverifieringar internationellt. I dagsläget har vi gjort kontroller i över 90 länder runt om i världen.

Anlita ett bakgrundskontrollföretag eller göra bakgrundskontroller själva?

Kanske har tanken slagit er att man skulle kunna göra bakgrundskontroller själv. Men förutom att ni rent tidsmässigt sparar massor när ni anlitar ett bakgrundskontrollföretag, så är det flera andra faktorer som gör det klokt och säkrast att ta hjälp. Några av fördelarna är:

 • Personuppgiftsansvaret hamnar på ToFindOut istället för hos er.
 • Ni får en opartisk och objektiv process.
 • Ni får stöttning i att hantera avvikelser.
 • Sist men inte minst slipper ni allt arbete som detta kräver.

Vi på ToFindOut är stolta medlemmar i och medgrundare av branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Ett medlemskap i BKF är en kvalitetsstämpel på att man som företag följer rådande lagar och regler och värnar den personliga integriteten. Dessutom förhåller sig alla medlemmar till uppsatt branschstandard och etiska riktlinjer.

Bakgrundskontroller