Drogtest på arbetsplatser – för att upptäcka och förebygga missbruk

Det är allt fler som väljer att införa drogtest på arbetsplatser för att upptäcka och förebygga missbruk. Detta eftersom missbruksproblematik påverkar företag och människor i allt större utsträckning. Åtminstone har vi blivit mycket mer medvetna om detta och om skadorna det medför i ett företag och för människor i sig.

Det kan dock vara svårt att upptäcka missbruk på arbetsplatsen, då medarbetare ofta upprätthåller en fasad och håller problemen dolda. Ibland kan det ta flera år innan det upptäcks, eftersom arbetsplatsen vanligtvis är det ställe man sist uppvisar tecken på sitt problem. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på sprickor i fasaden för att tidigt upptäcka missbruk och ge möjlighet till hjälp. Bruket av droger i Sverige har ökat markant de senaste tio åren, särskilt när det gäller läkemedel. Hela 150% ska droganvändandet ha ökat under det senaste decenniet. Antagligen för att digitaliseringen har gjort det enklare att få tag på droger, samt att unga har en mer positiv inställning till droganvändning.

Drogtest på arbetsplatser – för att upptäcka och förebygga

För att bekämpa missbruket och upptäcka problem i tid kan olika typer av provtagningstjänster användas. Dessa inkluderar nyanställningstester, utredande tester, inpasseringstester (med eller utan slump), misstanketest och slumpmässiga tester. Testerna kan genomföras antingen på arbetsplatsen eller på kontoret. Resultaten av testerna kommuniceras till chefen eller HR-avdelningen, och den berörda individen erbjuds stödsamtal av terapeut eller psykolog.

Beställ drogtest för arbetsplats

Kunder som använder drogtest/provtagning som ett proaktivt verktyg har uppnått följande fördelar:

  • tidig upptäckt och förebyggande av missbruk
  • minskad frånvaro
  • färre olyckor och stölder
  • färre sjukskrivningar
  • bibehållen integritet genom salivtester
  • stärkt preventivt arbete

Slumpmässig drogtestning visar sig kunna minska antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50%.

Genom samarbete och användning av dessa provtagningstjänster kan arbetsplatsen identifiera och bryta drogproblematik, vilket kan ha positiva effekter för både arbetsmiljön och de anställdas välbefinnande.

Är ni intresserade av att införa drogtester hos er? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med detta? Kontakta vår försäljningschef Lars Blom på lars.blom@tofindout.se

Källa med information om till denna text om Drogtester på arbetsplatser – upptäck och förebygg missbruk: Ljung & Sjöberg

Läs mer om våra andra tjänster för att skapa tryggare arbetsplatser här: Våra rapportpaket