Sverige utgör en unik marknad för bakgrundskontroller

För några veckor sedan medverkade jag på årets Europe Summit som PBSA (The Professional Background Screening Association) arrangerade. Konferensen gav verkligen spännande insikter och intressanta perspektiv på hur olika länder arbetar med bakgrundskontroller.

Sverige utgör en unik marknad för bakgrundskontroller av flera anledningar. Dels för vår tryckfrihetslag, då Sverige har en offentlighetsprincip som är unik, och som är värd att värna om.

Men också för vår höga välfärdsbrottslighet som under kort tid eskalerat. De senaste årens ökade antal brott gör att landet sticker ut jämfört med andra länder i världen. Detta gör oss unika. Trots detta kan Sverige på många sätt ses som en omogen marknad ur ett internationellt perspektiv, när det kommer till hur andra länder ser på och genomför bakgrundskontroller.

Sverige är inte unika för att vi värderar den personliga integriteten

Vi gör mycket bra här i Sverige, mycket vi kan vara stolta över. Vi vill ge människor en andra chans, en möjlighet till förbättring. Men vi är inte det enda landet som tänker på integritetsfrågor. Även i andra länder vill man ge individer en andra chans. Man vill inte se en person bli dubbelt bestraffad, först av domstol och sedan på nytt av en potentiell arbetsgivare.

Runt om i världen finns det länder som hanterar det här på ett sätt som skyddar både samhälle och individ. Och vi måste våga ta efter, vi måste våga förändra och förbättra.

Andra länder: ”Sverige arbetar omoget” – dags att skifta fokus

Sverige står inför både unika och tuffa utmaningar när det gäller välfärdsbrott, arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet. Trots detta pågår just nu diskussioner kring huruvida vi ska ha möjligheter att kunna genomföra bakgrundkontroller. Samtidigt som länder runt om oss redan idag ser på vårt arbete med bakgrundskontroller som omoget.

För att göra det ännu lite tydligare med varför vi ses som omogna: utanför Norden är ofta bakgrundskontrollaktörerna så kallade data processers, dvs. man hjälper endast till att ta fram och leverera den data som används som underlag för själva bakgrundskontrollen. Här i Sverige är många bakgrundskontrollföretag snarare data controllers, dvs. personuppgiftsansvariga.

Så vad betyder det?

Man kan förenklat förklara det som att många bakgrundskontrollföretag i Sverige idag, utöver att leverera själva underlaget, också ger kunden råd om att anställa kandidaten eller inte. Fortfarande består Sverigemarknaden av flertalet aktörer som samlar in data manuellt, behandlar och analyserar varje kontrollpunkt och sedan sammanställer och ger råd till kunden. Utanför Norden är bakgrundskontrollprocessen och de tjänster man levererar betydligt mer skalbara och med högre automatisering. Samtidigt som man självklart följer GDPR.

Vi på ToFindOut har alltid jobbat mot att hålla en process som mer liknar den internationella.

Men generellt i Sverige fokuserar vi alltså på att diskutera huruvida man ens ska ha tillgång till personuppgiftsdata. I andra länder diskuterar man hur man ska använda denna data på ett effektivt och integritetssäkert sätt.

Vi måste därför skifta diskussionen. Nu. Annars riskerar vi att hamna efter. Att försvåra arbetet med bakgrundskontroller är ingen lösning, det kommer endast att göra det enklare för kriminaliteten att verka. Vi, precis som andra länder, måste inse att vi kan hantera data integritetssäkert och på så sätt kan vi fortsatt arbeta förebyggande för ett tryggare Sverige. Därtill måste vi ställa krav på hur vi arbetar med bakgrundskontroller, samt kvalitetssäkra aktörer som verkar inom branschen. Endast då kan vi både skydda den personliga integriteten och skapa tryggare samhällen.

/Birgitta Edlund, vd, ToFindOut


LÄS MER:

👏 Äntligen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har lämnat in en hemställan till regeringen med syfte att skapa en bättre balans mellan behovet av bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Vi som företag i branschen, och som medlemmar i BKF – Bakgrundskontrollföretagen, välkomnar såklart detta initiativ. De frågor som IMY tar upp i sin hemställan är nämligen frågor som vi inom den seriösa branschen länge pratat om och belyst: Seriösa arbetsgivares behov av att kunna göra bakgrundskontroller i förebyggande arbete som samtidigt värnar integriteten för samtliga parter.

🔗 Säkerhetsföretagen belyser problemen kring att vissa tingsrätter väljer att inte lämna ut domar till rättsdatabaser “Allvarligt när företag inte kan göra bakgrundskontroller”.

🔗 Även några av de främsta inköpscentralerna i landet går samman i en debattartikel på Dagens Samhälle och menar att ”det är svårt att göra något åt att dömda brottslingar deltar i offentliga upphandlingar om vi inte vet vilka de är”. ”Ge oss rätt att bakgrundskontrollera anställda”

💡 Vill du läsa fler krönikor? Här hittar du alla tidigare vd-ord och Insights-texter.