FAQ2021-06-02T19:51:16+00:00

FAQ

Här hittar du svar på den vanligaste frågorna
kring bakgrundskontroller.

De 5 vanligaste frågorna

Nu har vi även gjort videos av våra vanligaste frågor.
Klicka på bilderna nedan för att lära dig mer!

Hur går en bakgrundskontroll till egentligen?

Bakgrundskontroller är så mycket mer än bara registerutdrag. Vi får mängder av frågor om hur det faktiskt går till och har gjort en steg för steg-film om hur det går till att göra en bakgrundskontroll.

Är en bakgrundskontroll samma sak som utdrag ur belastningsregistret?

Nej, så är det faktiskt inte. Ett utdrag ur belastningsregistret ger inte hela bilden av en persons bakgrund. Läs mer om hur ToFindOut jobbar med bakgrundskontroller som ger en helhetsbild.

Får kandidaten tacka nej till en bakgrundskontroll?

Denna fråga om bakgrundskontroller måste du som arbetsgivare fundera på hur du ska bemöta. Gärna i förväg. Vi ger dig våra bästa tips för hur man ska tänka och agera om man får ett nej från kandidaten.

Granskar du kandidaten på Google och i sociala medier?

Det kan vara lockande att granska en kandidats sociala medier innan en rekrytering. Men får man göra det? Ta reda på riskerna innan du gör något förhastat.

Kan jag som kandidat tacka nej till en bakgrundskontroll?

Vad gäller om arbetsgivaren redan har bestämt att en bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen? Hur stor del av processen utgör själva bakgrundskontrollen?

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?

Lär dig mer om ToFindOuts arbete med bakgrundskontroller och regelverket runt dessa för en kvalitetssäkrad rekrytering.

Vanliga frågor och svar

Frågebanken fylls ständigt på. Har du en fråga som du inte besvaras här är du
varmt välkommen att fråga oss direkt!

För mer information om hur en bakgrundskontroll går till, se Om bakgrundskontroller.

Vad är en bakgrundskontroll eller vad kollar ni?2019-03-15T19:41:12+00:00

ToFindOut kontrollerar och kompletterar redan känd information så som personalia, ekonomisk kontroll och juridiska spörsmål. Vi kan också verifiera uppgifter som du som kandidat har gett i ditt CV eller under intervjuprocessens gång.

Det framgår alltid exakt vad ToFindOut ska verifiera i varje enskild bakgrundskontroll. Det framgår tydligt i det dokument som alla sökanden/konsulter får ta del av innan godkännande lämnats och bakgrundskontrollen påbörjas.

ToFindOut värderar ingen information utan formulerar oss neutralt i våra rapporter. Vi ger därför inga rekommendationer om eventuell anställning. Detta beslut är alltid upp till våra kunder.

Jag har fått ett brev om att ni gjort en kreditupplysning på mig, vad betyder det?2019-03-15T19:40:47+00:00

Du är säkert aktuell i en rekryteringsprocess där du har fått information om att alla aktuella kandidater genomgår en bakgrundskontroll samt att du i ett tidigare skede har godkänt att din eventuella nya arbetsgivare får göra en bakgrundskontroll, antingen via e-post eller via ett papper du har skrivit på hos denna arbetsgivare.

Vid vårt verifieringsarbete med ekonomiska kontrolluppgifter dubbelkollas dessa bland annat hos kreditupplysningsbolag. Vi följer lagen genom att skicka dig en så kallad omfrågekopia där du har blivit upplyst om att ToFindOut har gjort en ekonomisk kontroll på dig via deras databas.

Varför gör ni bakgrundskontroll?2019-03-15T19:41:41+00:00

Vi gör bakgrundskontroller för kunder som ska anställa eller på annat sätt ingå samarbete med en person. Anledningen till att de gör det är flera, men det kan vara regelverk som styr deras verksamhet, men främst ska du ställa denna fråga till den arbetsgivare som du har sökt arbete hos. För ToFindOut är det dock viktigt att våra kunder har en seriös inställning till hur de hanterar våra rapporter.

Kan jag tacka nej?2019-03-15T19:41:55+00:00

ToFindOut startar aldrig en bakgrundskontroll utan ett godkännande från dig. Du kan också närsomhelst efter att du lämnat ditt godkännande dra tillbaka det. Då avbryter vi vårt researcharbete om vi inte har hunnit färdigställa rapporten och levererat den till kunden. Men om detta kan leda till att du inte får tjänsten vet bara den du sökt jobb hos.

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?2019-03-15T19:42:10+00:00

Nej, det kan du inte. Vi arbetar endast med bolag och organisationer som använder bakgrundskontrollen som ett beslutsunderlag i en rekryteringsprocess eller andra affärssammanhang.

När är rapporten färdig om mig?2019-03-15T19:42:31+00:00

Efter att ett samtycke har godkänts och kommit in till oss har ToFindOut en rapport färdigställd efter cirka 3-4 dagar.

Vad händer om ni ”hittar något”?2019-03-15T19:42:47+00:00

ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Våra källor är öppna för offentligheten, men vad som kan bedömas som lämpligt eller olämpligt för jobbet måste vi hänvisa till våra kunders egna regler. Men för de flesta är det alltid en helhetsbedömning de gör och vi måste be dig att ställa denna fråga till arbetsgivaren. Bakgrundskontrollen är ett av flera beslutsunderlag de har för det slutliga valet.

Får jag veta vad ni har hittat?2019-03-15T19:43:01+00:00

Du får alltid ta del av en rapportkopia som blir tillgänglig i ditt personliga konto kort efter att rapporten har färdigställts. Du kan också begära rättelse för något i rapporten om det är någon uppgift som inte stämmer. Vid dessa fall kontaktar du ToFindOut. ToFindOut sparar inga uppgifter efter att vi levererat rapporten till vår kund.

Varför låter man ett annat bolag utföra bakgrundskontrollen och inte själva?2019-03-15T19:43:16+00:00

Det är mer effektivt tidsmässigt, men främst för att det ger en objektiv kontroll vilket gynnar dig som kandidat då det externa företaget som gör detta inte har någon som helst relation till dig som kandidat.

Jag har inte fått jobbet på grund av grejer ni hittade om mig!2020-06-25T09:49:28+00:00

Vi måste verkligen hänvisa till den arbetsgivare som du har sökt jobb hos. ToFindOut lämnar inga som helst rekommendationer. Vi gör endast en sammanställning av informationen som kommer från de källor som du en gång har fått information om.

Hur långt tillbaka hittar ni uppgifter om mig?2019-03-16T19:13:28+00:00

Det är väldigt olika beroende på vad det är för sorts information, men ToFindOut får oftast bara så mycket som myndigheter lagrar elektroniskt, vilket är ungefär 3-9 år tillbaka i tiden.

Vad ska jag göra om jag till exempel vet att jag har flera betalningsanmärkningar?2019-03-16T19:13:45+00:00

Vår rekommendation är att det är bättre för dig att du själv berättar till din kommande arbetsgivare att du har betalningsanmärkningar. Då får du möjlighet att förklara och berätta hur du ser på saken. Hur informationen kommit fram är många gånger viktigare än vad som har kommit fram. Det vill säga att om du redan har berättat så är informationen i vår bakgrundskontroll en check på din ärlighet, vilket oftast kommer vara till din fördel.

Görs kontrollen på den som kommer att få jobbet eller alla som sökt tjänsten?2019-03-16T19:14:02+00:00

De flesta av våra kunder gör bakgrundskontrollen på slutkandidaterna. Just för att den är ett av flera beslutsunderlag de har för det slutliga valet. Det som kan vara viktigt att komma ihåg är att det är ett seriöst moment för våra uppdragsgivare och inget som de gör utan att det finns en policy hos bolaget.

Kan jag få veta på en gång om ni hittat något?2019-03-16T19:14:17+00:00

För din säkerhet lämnar vi inte ut någon information innan rapporten är klar och den har sammanställts i sin helhet och blivit tillgänglig på din inloggningssida.

Varför inte bara begära utdrag ur belastningsregistret?2020-06-20T11:12:23+00:00

Belastningsregister och bakgrundskontroll är inte samma sak

Syftet med ett registerutdrag är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Det är inte lagstiftarens mening att utdraget ska användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Varför tar ni en kreditupplysning?2019-03-16T19:14:47+00:00

De ekonomiska kontrolluppgifterna är bara en av flera delar i bakgrundskontrollen som syftar till att ge en helhetsbild av dina fakta.

Är en bakgrundskontroll samma sak som belastningsregister?2020-06-20T12:17:00+00:00

Är en bakgrundskontroll samma sak som belastningsregister?

Nej, det är det inte. Belastningsregistret är Polisens eget register på brottsdomar och denna kan ingen mer än den person som det berör efterfråga information om, det vill säga att det bara är du själv som kan ta ut information om dig själv.

Jag har fått en länk till en enkät från er, vad är detta?2019-03-16T19:15:17+00:00

Alla sökande som har genomgått en bakgrundskontroll via oss får, genom en länk på den egna sidan, en inbjudan till en enkät med frågor om hur de upplevde det hela, alltifrån hur och när man fick informationen och hur man ser på arbetsgivaren. Du ska alltså inte ta ställning till själva innehållet i bakgrundskontrollen utan din syn på arbetsgivaren är det vi vill komma fram till. Även denna är frivillig att delta i och självklart är du anonym, tack på förhand att du svarar!

Googlar ni mig?2019-04-06T19:33:36+00:00

Om direkta sökningar på dig skall ingå i din bakgrundskontroll, så står det uttryckligen att ToFindOut kommer genomföra mediasökning i det dokument du får ta del av innan du lämnar ditt godkännande. Sökningar på internet och ”googling” ingår endast i vårt största rapportpaket som brukar användas för tjänster på vd- och styrelseledamotsnivå. Här vill ToFindOut poängtera att rent generellt så är vi lite skeptiska och restriktiva vad gäller saker vi hittar på nätet om personer. Vi vill arbeta med fakta och man kan varken lita på källan eller informationen till hundra procent och det är oseriöst att vidareförmedla den typ av information, tycker vi.

Vilka är era källor?2019-03-16T19:15:45+00:00

ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Vi samlar varken in eller lämnar ut information som rör etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter.

Våra källor är öppna för offentligheten och för att vara säkra på att vi får information om rätt person använder vi oss bara av ditt personnummer, inte namnet, när vi efterfrågar information. Det är därför vi vill att du bekräftar ditt personnummer när du godkänner att vi genomför bakgrundskontrollen. Vi lovar att ditt personnummer inte kommer att användas i något annat syfte än att ta fram information om dig och vi kommer heller inte att lämna det vidare till någon annan.

Den färdiga rapporten levereras endast till den som beställt den, ingen information sprids till någon annan och all information raderas hos oss 14 dagar efter leverans.

Får jag en egen kopia och hur hanteras eventuella felaktiga uppgifter?2019-04-06T19:34:34+00:00

Du får alltid en kopia på din egen rapport. Den kommer efter färdigställandet av rapporten att bli tillgänglig för dig i sin helhet på din egen sida. Är information i rapporten felaktig ska du kontakta oss direkt så dubbelkollar informationen. Har det blivit fel hos oss ändrar vi. Men är det en felaktig uppgift i myndighetens system så ber vi dig kontakta dem för så kallad rättning.

Vad sparas och hur länge?2019-03-16T19:16:20+00:00

När vi levererat den färdiga rapporten till vår uppdragsgivare sparar vi bara information om dig i maximalt 14 dagar. Därefter raderas all information och vi kan då inte längre se vilka vi utfört kontroller på. Vi rekommenderar även våra kunder att spara så lite information som möjligt, det vill säga helst bara datumet och beställaren för bakgrundskontrollen och ingen annan detaljinformation.

Vad har jag rätt att få ut? (förtydligande av GDPR)2019-03-16T19:16:37+00:00

Du har rätt att få ut en kopia på din bakgrundskontroll efter att vi levererat den till vår uppdragsgivare. Den blir alltid tillgänglig på din egen sida hos ToFindOut. Vi raderar som sagt all information efter maximalt 14 dagar och rekommenderar även våra uppdragsgivare att inte spara den fullständiga rapporten. Eftersom vi arbetar med originalkällor har du möjlighet till rättning om det är någon uppgift som inte stämmer.

Det står i informationsunderlaget att ni ska kolla upp mina referenter, vad innebär detta?2020-06-25T09:47:47+00:00

Om en referentverifiering ska genomföras framgår det alltid i samband med att information lämnas till dig om att bakgrundskontrollen ska ske. ToFindOut kontaktar aldrig angivna referenter direkt. Vi kontaktar angiven arbetsgivare och verifierar att referenten är/tidigare har varit anställd samt bekräftar att angiven befattning stämmer.

CV-verifiering: Kommer ni att kontakta min nuvarande arbetsgivare?2020-06-25T09:49:19+00:00

CV-verifiering: Kommer ni att kontakta min nuvarande arbetsgivare?

Om en eventuell CV-verifiering ska genomföras framgår det i samband med att du initialt får information om bakgrundskontrollen. En naturlig och ofta förekommande fråga från kandidater, vars CV ska verifieras, är om vi kontaktar nuvarande arbetsgivare. För det mesta utesluts denna punkt i researcharbetet. I de fall vi behöver verifiera en pågående anställning gör vi detta på ett sätt som inte röjer kandidaten.

Kommer ni att kontrollera betyg jag fått under min utbildning?2020-06-20T12:15:06+00:00

Kommer ni att kontrollera betyg jag fått under min utbildning?

Vi kollar inte dina betyg.

I somliga fall kräver din tjänst en så kallad säkerhetsprövning, som kan se lite olika ut beroende på vilken säkerhetsklassificering anställningen har. Då sker alltid en grundutredning, som går under säkerhetsskyddslagen. En grundutredning av exempelvis verifiering av betyg, intyg, referenser samt övriga uppgifter.

Du som inte söker ett jobb som står under säkerhetsskyddslagen omfattas inte av detta.

Kontroll bakgrund – vad är det ni kollar egentligen?2020-06-20T12:24:59+00:00

Kontroll bakgrund – vad är det ni kollar egentligen?

Inom Sveriges gränser innefattar en bakgrundskontroll en granskning inom tre områden:

  1. Personalia
  2. Ekonomi
  3. Juridiska spörsmål

I somliga fall verifieras även ditt cv, genom kontakt med dina tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitut.

Kontroll cv – vad är det ni kollar vid granskning av cv?2020-06-20T12:34:32+00:00

Kontroll cv – vad är det ni kollar vid granskning av cv?

När en cv-verifiering genomförs kontaktar vi dina tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitut för att säkerställa att de uppgifter du lämnat i ditt cv stämmer överens med verkligheten. Vi värnar om din integritet – om vi ska verifiera din befintliga anställning gör vi det på ett sätt som inte avslöjar att du söker jobb.

Kontroll styrelse – hur går det till när ni kollar styrelsemedlemmarna?2020-06-20T12:53:14+00:00

Kontroll styrelse – hur går det till när ni kollar styrelsemedlemmarna?

Att granska styrelseledamöterna kallas för att genomföra en ledningsprövning. När ToFindOut granskar styrelser görs detta genom en objektiv granskning med mål att säkerställa att personen ifråga har uppgivit korrekta uppgifter. Detta gör vi genom att samla in uppgifter från myndigheter och instanser. Vi undersöker också om individen förekommer i trångmål, som domstolsfall.