Vår historia

Allt om hur ToFindOut startade och hur
vi har utvecklats sedan dess.

VÅR HISTORIA
 • 2019
     

  2019 - BankID införs för högre säkerhet

  ToFindOut - 2019

   

  Som en del av den digitala och transparenta bakgrundskontrollprocessen implementeras verifiering och godkännande process med hjälp av BankID. Detta är ett steg på vägen för ToFindOuts teknik- och processutveckling för kunders behov att integrera bakgrundskontrollprocessen i deras digitala rekryteringsprocesser.

 • 2018
     

  2018 - GDPR slår till mot alla

  ToFindOut - 2018

   

  GDPR och dess konsekvenser slår genom för alla. Medvetenheten om personuppgifter och dess användande ökar behovet av ToFindOuts processer. Bolaget investerar ännu mer på digitala transparenta bakgrundskontrollprocesser för alla inblandade och samtidigt skapar tydligare kommunikation till kundbolag om dess legala behov.

 • 2017
     

  2017 - Bakgrundskontrollbloggen startar

  ToFindOut - 2017

   

  ToFindOut startar Bakgrundskontrollbloggen för att fortsätta att kommunicera och diskutera branschens viktiga frågor som transparens, integritet, säkerhet, risk management, IT-säkerhet och inte minst GDPR.

 • 2016
     

  2016 - Vi fokuserar på vår utredningstjänst

  Utredningstjänst

   

  ToFindOut separerar vår utredningstjänst från ordinarie bakgrundkontrolltjänst för rekrytering. Detta för att fokusera på och erbjuda bolag utredning- och researchtjänster för bolagsföreträdare vars syfte inte är att anställa.

 • 2015
     

  2015 - ToFindOut blir globalt på riktigt

   

  Vi tar steget ut i hela världen och kan dels med egen produktion i hela Norden och Baltikum, dels i samarbete med flertal lokala leverantörer samt nationella partners erbjuda bakgrundkontroller för hela världen. Engelskt språkstöd implementeras i vår order- och leveransprocess.

 • 2014
     

  2014 - ToFindOut blir nordiskt

  ToFindOut blir nordiskt

   

  I takt med att vår svenska kunder började köpa skapade dessa ringar på vattnet. På kunders önskan börjar ToFindOut erbjuda bakgrundskontroller för uppdragsgivare på Nordenbasis, oavsett om kandidaten ska anställas i Sverige eller inte.

 • 2013
     

  2013 - Kandidatportalen lanseras

   

  Den sökande får nu en inloggning, ”mitt konto”, för att kunna hantera sitt eget samtycke (som gällde då. Sedan år 2021 gäller istället intresseavvägning som legal grund), få mer personlig information och få tillgång till sin egen rapportkopia.

 • 2012
     

  2012 - Privacy by Design

  Privacy by design

   

  ToFindOut genomför en total IT-revision med hänsyn till Datainspektionens riktlinjer för inbyggd integritet. Våra interna processer och riktlinjer anpassades därefter, vilket än idag genomsyrar allt förändringsarbete.

 • 2012
     

  2012 - Vi tittar utanför Sveriges gränser

  ToFindOut - 2012

   

  ToFindOut inleder samarbete med partners utomlands för att kunna erbjuda bakgrundskontroller för kandidater med icke-svenskt medborgarskap.

 • 2011
     

  2011 - ToFindOut lanserar webbportal

  Webbportal

   

  För att kvalitetssäkra de kraftigt ökande ordervolymerna och samtidigt fortsätta att garantera att befintliga lagar följs lanserar ToFindOut inloggning via webbkonto. På så sätt kunde vi erbjuda ännu effektivare processer, men också anpassning efter kundspecifika rutiner.

 • 2010
     

  2010 - Bakgrundskontrollföretagen BKF

  ToFindOut - 2010

   

  Nu börjar behovet för gemensamma branschfrågor som IT-säkerhet, etiska riktlinjer, upphandlingsfrågor får fokus bland seriösa aktörer i branschen. ToFindOut är initiativtagare och medgrundare till Bakgrundskontrollföretagen BKF.

 • 2010
     

  2010 - Kandidatenkäten startas

  Kandidatenkät

   

  Ganska snart uppkom frågor kring kandidatupplevelsen i bakgrundskontrollprocessen. Väldigt lite relevant forskning och ingen statistik fanns att tillgå så vi beslöt att börja vår egen.

 • 2009
     

  2009 - Utveckling av en svensk modell

  ToFindOut - 2009

   

  Kunderbjudande och processer anpassade för svenska lagar och villkor på den svenska arbetsmarknaden tog form. Etik- och integritetsaspekter blev snabbt viktiga komponenter i samtliga våra processer, internt som externt.

 • 2008
     

  2008 - ToFindOut startar 2008

  ToFindOut - 2008

   

  ToFindOut startar sin verksamhet samma dag som Lehman Brother i USA går i konkurs. En konkurs vars följder och konsekvenser av denna får betydelse för de compliance-krav ToFindOut nu kan hjälpa till med.

 • 2007
     

  2007 - Hur ToFindOuts resplan kom till

  Resplan

   

  Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller. Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

201920182017201620152014201320122012201120102010200920082007