Vår historia

Allt om hur ToFindOut startade och hur vi har utvecklats sedan dess.

Läs mer om ToFindOut

Vår historia

Allt om hur ToFindOut startade och hur vi har utvecklats sedan dess.

Läs mer om ToFindOut

Så startade allt

Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller.

Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

Så startade allt

Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller.

Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

VÅR HISTORIA
 • 2007
     

  2007 - Hur ToFindOuts resplan kom till

  Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller. Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

 • 2008
     

  2008 - ToFindOut startar 2008

  Verksamheten startade formellt 15 september. Det var samma dag som investmentbolaget Lehman Brothers försattes i konkurs, vilket blev startskottet till en av de värsta ekonomiska kriserna på decennier. Denna visade att många underliggande faktorer till krisen var avsaknad av transparens, riskkontroll och kunskap att hantera risk på alla nivåer.

 • 2009
     

  2009 - Utveckling av en svensk modell

  Kunderbjudande och processer anpassade för svenska lagar och villkor på den svenska arbetsmarknaden tog form. Etik- och integritetsaspekter blev snabbt viktiga komponenter i samtliga våra processer, internt som externt.

 • 2010
     

  2010 - Kandidatenkäten startas

  Ganska snart uppkom frågor kring kandidatupplevelsen i bakgrundskontrollprocessen. Väldigt lite relevant forskning och ingen statistik fanns att tillgå så vi beslöt att börja vår egen.

 • 2010
     

  2010 - Bakgrundskontrollföretagen BKF

  Nu börjar behovet för gemensamma branschfrågor som IT-säkerhet, etiska riktlinjer, upphandlingsfrågor får fokus bland seriösa aktörer i branschen. ToFindOut är initiativtagare och medgrundare till Bakgrundskontrollföretagen BKF.

 • 2011
     

  2011 - ToFindOut lanserar webbportal

  För att kvalitetssäkra de kraftigt ökande ordervolymerna och samtidigt fortsätta att garantera att befintliga lagar följs lanserar ToFindOut inloggning via webbkonto. På så sätt kunde vi erbjuda ännu effektivare processer, men också anpassning efter kundspecifika rutiner.

 • 2012
     

  2012 - Vi tittar utanför Sveriges gränser

  ToFindOut inleder samarbete med partners utomlands för att kunna erbjuda bakgrundskontroller för kandidater med icke-svenskt medborgarskap.

 • 2012
     

  2012 - Privacy by Design

  ToFindOut genomför en total IT-revision med hänsyn till Datainspektionens riktlinjer för inbyggd integritet. Våra interna processer och riktlinjer anpassades därefter, vilket än idag genomsyrar allt förändringsarbete.

 • 2013
     

  2013 - Kandidatportalen lanseras

  Den sökande får nu en inloggning, “mitt konto”, för att kunna hantera sitt eget samtycke, få mer personlig information och få tillgång till sin egen rapportkopia.

 • 2014
     

  2014 - ToFindOut blir nordiskt

  I takt med att vår svenska kunder började köpa skapade dessa ringar på vattnet. På kunders önskan börjar ToFindOut erbjuda bakgrundskontroller för uppdragsgivare på Nordenbasis, oavsett om kandidaten ska anställas i Sverige eller inte.

 • 2015
     

  2015 - ToFindOut blir globalt på riktigt

  Vi tar steget ut i hela världen och kan dels med egen produktion i hela Norden och Baltikum, dels i samarbete med flertal lokala leverantörer samt nationella partners erbjuda bakgrundkontroller för hela världen. Engelskt språkstöd implementeras i vår order- och leveransprocess.

 • 2016
     

  2016 - Vi fokuserar på vår utredningstjänst

  ToFindOut separerar vår utredningstjänst från ordinarie bakgrundkontrolltjänst för rekrytering. Detta för att fokusera på och erbjuda bolag utredning- och researchtjänster för bolagsföreträdare vars syfte inte är att anställa.

 • 2017
     

  2017 - Bakgrundskontrollbloggen startar

  I år startade ToFindOut Bakgrundskontrollbloggen, för att fortsätta att kommunicera och diskutera branschens viktiga frågor som transparens, integritet, säkerhet, risk management, IT-säkerhtet och inte minst GDPR.

2007200820092010201020112012201220132014201520162017