Timeline 2007
2007Hur ToFindOuts resplan kom till

Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller. Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

2008ToFindOut startar

Verksamheten startade formellt 15 september. Det var samma dag som investmentbolaget Lehman Brothers försattes i konkurs, vilket blev startskottet till en av de värsta ekonomiska kriserna på decennier. Denna visade att många underliggande faktorer till krisen var avsaknad av transparens, riskkontroll och kunskap att hantera risk på alla nivåer.

Timeline 2009
2009Utveckling av en svensk modell

Kunderbjudande och processer anpassade för svenska lagar och villkor på den svenska arbetsmarknaden tog form. Etik- och integritetsaspekter blev snabbt viktiga komponenter i samtliga våra processer, internt som externt.

Timeline 2010
2010Kandidatenkäten startas

Ganska snart uppkom frågor kring kandidatupplevelsen i bakgrundskontrollprocessen. Väldigt lite relevant forskning och ingen statistik fanns att tillgå så vi beslöt att börja vår egen.

Timeline2010
2010Bakgrundskontrollföretagen BKF

Nu börjar behovet för gemensamma branschfrågor som IT-säkerhet, etiska riktlinjer, upphandlingsfrågor får fokus bland seriösa aktörer i branschen. ToFindOut är initiativtagare och medgrundare till Bakgrundskontrollföretagen BKF.

Timeline2011
2011ToFindOut lanserar webbportal

För att kvalitetssäkra de kraftigt ökande ordervolymerna och samtidigt fortsätta att garantera att befintliga lagar följs lanserar ToFindOut inloggning via webbkonto. På så sätt kunde vi erbjuda ännu effektivare processer, men också anpassning efter kundspecifika rutiner.

Timeline2012
2012Vi tittar utanför Sveriges gränser

ToFindOut inleder samarbete med partners utomlands för att kunna erbjuda bakgrundskontroller för kandidater med icke-svenskt medborgarskap.

Timeline2012
2012Privacy by Design

ToFindOut genomför en total IT-revision med hänsyn till Datainspektionens riktlinjer för inbyggd integritet. Våra interna processer och riktlinjer anpassades därefter, vilket än idag genomsyrar allt förändringsarbete.

Timeline2013
2013Kandidatportalen lanseras

Den sökande får nu en inloggning, "mitt konto", för att kunna hantera sitt eget samtycke, få mer personlig information och få tillgång till sin egen rapportkopia.

Timeline2014
2014ToFindOut blir nordiskt

I takt med att vår svenska kunder började köpa skapade dessa ringar på vattnet. På kunders önskan börjar ToFindOut erbjuda bakgrundskontroller för uppdragsgivare på Nordenbasis, oavsett om kandidaten ska anställas i Sverige eller inte.

Timeline2015
2015ToFindOut blir globalt på riktigt

Vi tar steget ut i hela världen och kan dels med egen produktion i hela Norden och Baltikum, dels i samarbete med flertal lokala leverantörer samt nationella partners erbjuda bakgrundkontroller för hela världen. Engelskt språkstöd implementeras i vår order- och leveransprocess.

Timeline2016
2016Vi fokuserar på vår utredningstjänst

ToFindOut separerar vår utredningstjänst från ordinarie bakgrundkontrolltjänst för rekrytering. Detta för att fokusera på och erbjuda bolag utredning- och researchtjänster för bolagsföreträdare vars syfte inte är att anställa.

Timeline fortsättning
Fortsättning följer...

Vårt arbete att skapa trygga arbetsplatser fortsätter. Som kund är du med och påverkar framtiden i denna bransch. - Välkommen att följa med oss in i den!

2017Bakgrundskontrollbloggen startar

I år startade ToFindOut Bakgrundskontrollbloggen, för att fortsätta att kommunicera och diskutera branschens viktiga frågor som transparens, integritet, säkerhet, risk management, IT-säkerhtet och inte minst GDPR.

2007
Hur ToFindOuts resplan kom till Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller. Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.
 • 2008


  Verksamheten startade formellt 15 september. Det var samma dag som investmentbolaget Lehman Brothers försattes i konkurs, vilket blev startskottet till en av de värsta ekonomiska kriserna på decennier. Denna visade att många underliggande faktorer till krisen var avsaknad av transparens, riskkontroll och kunskap att hantera risk på alla nivåer.

 • 2009


  Kunderbjudande och processer anpassade för svenska lagar och villkor på den svenska arbetsmarknaden tog form. Etik- och integritetsaspekter blev snabbt viktiga komponenter i samtliga våra processer, internt som externt.

 • 2010


  Ganska snart uppkom frågor kring kandidatupplevelsen i bakgrundskontrollprocessen. Väldigt lite relevant forskning och ingen statistik fanns att tillgå så vi beslöt att börja vår egen.

 • 2010


  Nu börjar behovet för gemensamma branschfrågor som IT-säkerhet, etiska riktlinjer, upphandlingsfrågor får fokus bland seriösa aktörer i branschen. ToFindOut är initiativtagare och medgrundare till Bakgrundskontrollföretagen BKF.

 • 2011


  För att kvalitetssäkra de kraftigt ökande ordervolymerna och samtidigt fortsätta att garantera att befintliga lagar följs lanserar ToFindOut inloggning via webbkonto. På så sätt kunde vi erbjuda ännu effektivare processer, men också anpassning efter kundspecifika rutiner.

 • 2012


  ToFindOut inleder samarbete med partners utomlands för att kunna erbjuda bakgrundskontroller för kandidater med icke-svenskt medborgarskap.

 • 2012


  ToFindOut genomför en total IT-revision med hänsyn till Datainspektionens riktlinjer för inbyggd integritet. Våra interna processer och riktlinjer anpassades därefter, vilket än idag genomsyrar allt förändringsarbete.

 • 2013


  Den sökande får nu en inloggning, "mitt konto", för att kunna hantera sitt eget samtycke, få mer personlig information och få tillgång till sin egen rapportkopia.

 • 2014


  I takt med att vår svenska kunder började köpa skapade dessa ringar på vattnet. På kunders önskan börjar ToFindOut erbjuda bakgrundskontroller för uppdragsgivare på Nordenbasis, oavsett om kandidaten ska anställas i Sverige eller inte.

 • 2015


  Vi tar steget ut i hela världen och kan dels med egen produktion i hela Norden och Baltikum, dels i samarbete med flertal lokala leverantörer samt nationella partners erbjuda bakgrundkontroller för hela världen. Engelskt språkstöd implementeras i vår order- och leveransprocess.

 • 2016


  ToFindOut separerar vår utredningstjänst från ordinarie bakgrundkontrolltjänst för rekrytering. Detta för att fokusera på och erbjuda bolag utredning- och researchtjänster för bolagsföreträdare vars syfte inte är att anställa.

 • 2017


  I år startade ToFindOut Bakgrundskontrollbloggen, för att fortsätta att kommunicera och diskutera branschens viktiga frågor som transparens, integritet, säkerhet, risk management, IT-säkerhtet och inte minst GDPR.

Fortsättning följer.. Vårt arbete att skapa trygga arbetsplatser fortsätter. Som kund är du med och påverkar framtiden i denna bransch. - Välkommen att följa med oss in i den!