Våra rapportpaket

Vi erbjuder bakgrundskontroller vid rekrytering, internationella
bakgrundskontroller samt due diligence.

Beställ direkt

Din verksamhet och bransch avgör

Vilken rapport du ska välja avgörs av varför du ska genomföra
bakgrundskontrollprocessen. Vi hjälper dig.

Grundrapport

En rapport som snabbt ger
grundläggande bakgrundsfakta.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Intresseanmälan

Utökad rapport

En rapport för befattningar med
extra krav på specialistkompetens.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Utbildningsmeriter

Intresseanmälan

Fördjupad rapport

En rapport för roller med publikt
ansvar och större governancekrav.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Utbildningsmeriter

Yrkeslivserfarenheter

Bolagsengagemang

Media och Internet

Intresseanmälan

Din verksamhet och bransch avgör

Vilken rapport du ska välja avgörs av varför du ska genomföra bakgrundskontrollprocessen. Vi hjälper dig.

Utökad rapport

En utökad rapport inklusive verifiering av CV, vanligen aktuell då tjänsten kräver en viss typ av erfarenhet eller specifik utbildning.

Ofta ska dessa personer anställas på befattningar där budget- och eller personalansvar ska ingå och relevant erfarenhet måste vara verifierad.

 • Personalia

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • Utbildningsmeriter

Intresseamälan

Fördjupad rapport

En djup och utökad research på personens bakgrund kompletteras med en kartläggning av närliggande affärsrelationer.

Researcharbetet utgår från tänkt befattning och utredningsarbetet sker i dialog med uppdragsgivarens egen input och anpassas därefter.

I detta rapportpaket genomförs också research av personens förekomst i sociala medier, nyhetskällor och dess eventuella påverkan på kommande befattning.

 • Personalia

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • Utbildningsmeriter

 • Yrkeslivserfarenheter

 • Bolagsengagemang

 • Media och Internet

Intresseanmälan

Internationella bakgrundskontroller

En bakgrunnssjekk i Norge och Danmark, en bakgrundskontroll i Finland, en human due dilligence i USA eller en pre-employment screening in Sweden? Kärt barn har onekligen många namn. Vi arbetar med bakgrundskontroller över gränserna, med såväl internationella kunder som behöver rapporter för svenska kandidater, som svenska kunder som önskar rapporter på kandidater med internationell bakgrund.

Vi har egen research i de nordiska och baltiska länderna, samt i USA. Vi samarbetar även med flera lokala och globala partners för att kunna erbjuda en konsekvent och kvalitativ rutin.

Utgångspunkten är de svenska rapportpaketens innehåll dock med viss anpassning efter varje lands specifika förutsättningar.

Intresseanmälan

Utredningstjänster

ToFindOuts utredningstjänster erbjuder ett heltäckande, riskfokuserat beslutsunderlag. Utredningstjänsterna innefattar M&A, compliance och tredjepartskontroller.

ToFindOut jobbar både lokalt och internationellt med att utföra kvalificerade kontroller på era kunder, leverantörer, motparter och investerare.

 • Bolagsfakta

 • Juridik

 • Finansiell analys

 • Compliance-frågor

 • Sanktionsdatabas-sökningar
 • KYC (Know Your Customer)
 • Media-analys
 • Anseendekontroll
 • Styrelse- och ledningskontroll
Jag vill veta mer