Våra rapportpaket

Vi erbjuder bakgrundskontroller vid rekrytering, internationella
bakgrundskontroller samt due diligence.

Beställ direkt

Din verksamhet och bransch avgör

Vilken rapport du ska välja avgörs av varför du ska genomföra
bakgrundskontrollprocessen. Vi hjälper dig.

Grundrapport

En rapport som snabbt ger
grundläggande bakgrundsfakta.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Intresseanmälan

Utökad rapport

En rapport för befattningar med
extra krav på specialistkompetens.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Utbildningsmeriter

Intresseanmälan

Fördjupad rapport

En rapport för roller med publikt
ansvar och större governancekrav.

Personalia

Ekonomi

Juridiska spörsmål

Utbildningsmeriter

Yrkeslivserfarenheter

Bolagsengagemang

Media och Internet

Intresseanmälan