Att hitta rätt kandidat för en tjänst kan vara en utmaning och för arbetsgivare är det avgörande att de uppgifter som presenteras i en kandidats CV är korrekta och pålitliga. För att möta den här utmaningen erbjuder vi på ToFindOut därför en omfattande CV-verifiering i våra utökade och fördjupade bakgrundskontroller, som säkerställer att kandidaternas bakgrundsinformation är korrekt och tillförlitlig.

Vad innebär CV-verifiering?

En CV-verifiering innebär att vi på ToFindOut tar oss an ansvaret att kontakta kandidatens tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitut för att säkerställa att de uppgifter som denne har angett i sitt CV stämmer överens med verkligheten. Detta innebär en noggrann granskning av kandidatens utbildning och arbetslivserfarenhet för att säkerställa att all information är korrekt. Verifiering av CV är särskilt relevant när tjänsten eller befattningen kräver en specifik typ av erfarenhet eller utbildning.

Är du intresserad av att addera denna typ av CV-verifiering till en bakgrundskontroll, så är det bra att veta att den ingår i våra utökade och fördjupade bakgrundskontroller.

Integritet är vår prioritet

Vi förstår vikten av integritet och strävar alltid efter att skydda våra kandidaters personliga information. Vi avvaktar alltid med att lämna ut någon information om kandidaten tills dessa att vi säkerställt att vi är hos rätt person på företaget som kan verifiera individens anställning. I de fall vi skall verifiera en nuvarande anställning så säkerställer vi alltid med kandidaten innan att det är OK att vi kontaktar nuvarande arbetsgivare utan sekretess. För oss är det av största vikt att kandidaten känner sig trygg under hela processen och det är även viktigt att poängtera att när vi verifierar utbildningar, inte fokuserar på betyg.

Referentverifiering för ökad tillförlitlighet

I vissa fall kan även referentverifiering vara en del av bakgrundskontrollen. Detta innebär att vi kontaktar de personer som kandidaten har angivit som referenser för att bekräfta deras anställning och den befattning de har haft. Detta innebär också att vi verifierar att den som uppgetts som referent arbetar på angiven arbetsplats samt inom angiven roll. Vi kontrollerar även att angivet telefonnummer till referenten går till angiven arbetsplats eller angiven referent.

Vi vidtar alltid försiktighetsåtgärder för att säkerställa att referenter inte kontaktas direkt och att kandidatens integritet bevaras.

Transparens och tydlighet

Vi är dedikerade till att vara transparenta och tydliga i vår kommunikation med våra kandidater. Innan bakgrundskontrollen påbörjas får personen först godkänna till att vi börjar samla in information. Kandidaten får även all nödvändig information, inklusive om en CV-verifiering eller referentverifiering ska genomföras. Vi strävar alltid efter att skapa en öppen och förtroendefull arbetsmiljö för alla våra kandidater.

Sammanfattningsvis värnar vi alltid om integritet och strävar efter att skapa en trygg och pålitlig rekryteringsprocess för alla våra kunder och kandidater.

Läs mer på ämnet här: Facebook är inte ett CV – Sluta granska jobbkandidaters sociala medier

Psst – vet du om att vi har integrationer med flera av de stora rekryteringsverktygen? I dagsläget kan du koppla ihop bakgrundskontroller med bland annat Teamtailor och Grade Onecruiter för att snabbt och smidigt göra bakgrundskontroller direkt i era system.