Start2023-11-07T12:26:12+00:00

Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och är en viktig del i organisationens regelefterlevnad.

Vi förklarar varför

En tryggare arbetsplats för alla

En trygg arbetsplats kräver trygga medarbetare. Vi hjälper er att genomföra
bakgrundskontroller så att ni kan ta ett informerat beslut.

  • Snabba svarstider

  • Smidig användarplattform

  • Rutinerade researchers

Kom igång direkt

En tryggare arbetsplats för alla

En trygg arbetsplats kräver trygga medarbetare.
Vi hjälper er att genomföra bakgrundskontroller så att ni kan ta ett informerat beslut.

Kom igång direkt

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning

– förebygg säkerhetsrisker och arbetslivskriminalitet

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning är numera en självklarhet, tycker vi. ToFindOut är Nordens ledande bakgrundskontrollsleverantör för företag och organisationer som vill kvalitetssäkra såväl rekryteringsprocess som fortlöpande regelefterlevnad inom personalområdet. Vi hjälper er kort sagt att förebygga säkerhetsrisker och arbetslivskriminalitet. 

Vår vision är att tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser och vår affärsidé är att leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning
Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning.

Så arbetar vi med bakgrundskontroller

När vi genomför en bakgrundskontroll/bakgrundskontroller verifierar vi fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. ToFindOuts rapport, tillsammans med kundens egen rekrytering- och beslutsprocess, ger ett faktaunderlag och en beslutsgrund av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan arbetsgivaren och den sökande.

Se våra rapportpaket

Några av våra kunder som gör bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning:

Bakgrundskontrollföretagens (BKF:s) logga - ToFindOut är medlem

Vi är stolta medlemmar i och medgrundare av branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Ett medlemskap i BKF är en kvalitetsstämpel på att man som företag följer rådande lagar och regler och värnar den personliga integriteten. Dessutom förhåller sig alla medlemmar till uppsatt branschstandard och etiska riktlinjer.

Birgitta Edlund - ToFindOut

”Den största utmaningen för ToFindOut och branschen i Sverige är att ändra beteendet hos arbetsgivare. Vi vet att det är en komplex fråga, inte minst integritetsmässigt. Men att inte göra bakgrundskontroller alls och blunda för risker är heller inte bra. Jag är gärna med och påverkar denna opinion.”

Birgitta Edlund, VD - ToFindOut
Från VD-ord nr 5:

”Jag tror att en branschgemensam certifiering är avgörande för hur framtiden för vår bransch kommer att se ut. Bakgrundskontrollbranschen är en relativt ung bransch, vi utvecklas fortfarande och omvärlden ändras.” //Birgitta

Från VD-ord nr 4:

”När fackförbunden får möjlighet till insyn i våra processer och tillvägagångssätt inser de att vi bidrar med någonting viktigt till arbetsplatsen med goda resultat. Till en början kan det finnas en viss skepsis angående bakgrundskontroller, men när vi väl får träffas och samtala förstår vi varandra.” //Birgitta

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning

= En tryggare rekrytering

Varför lämna något åt slumpen när en bakgrundskontrollprocess ger dig faktaunderlag för din kommande investering.
Tillsammans skapar vi tryggare arbetsplatser.

Dokument - vi gör bakgrundskontroller för en helhet

Hel bakgrundskontrollprocess

Vi tar ansvar för alla led i
processen där vår plug in-lösning
möter alla gällande regelverk.

Glödlampa - vi ger er djupare insikter

Djupare insikt

Vi hjälper dig att förstå alla
faktaunderlag, ger analys och
stöttar dig i beslutsprocessen.

Karta - Vi jobbar globalt och digitalt

Smidigare process

Vi arbetar i digitala gränssnitt
som gör din process effektiv,
snabb och global.

Se vårt utbud av tjänster
Till vår FAQ

Senaste nytt om bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning:

Senaste nytt

ToFindOut är en del av Key People Group

Tengai logga - som en del av Key People Group
Signpost logga - som en del av Key People Group
Invici logga - som en del av Key People Group
Mesh logga - som en del av Key People Group
Ada Digital - som en del av Key People Group
TNG logga - som en del av Key People Group
Go to Top