Bakgrundskontroll

För en tryggare rekryteringsprocess.

Beställ bakgrundskontroll

Bakgrundskontroll

För en tryggare rekryteringsprocess.

Beställ bakgrundskontroll

Varför bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroller är ett sätt för både kandidaten och arbetsgivaren
att känna sig trygga i rekryteringsprocessen.

Kvalitetssäkring

Det är en objektiv kvalitetssäkring från en utomstående part, som minskar risken för godtyckliga bedömningar. En arbetsgivare är ansvarig för tryggheten på arbetsplatsen. Bakgrundskontroller är ett effektivt sätt för både kandidaten och arbetsgivaren att känna sig trygga i rekryteringsprocessen.

Regelverk

Beroende på vilken bransch ert bolag är aktivt inom finns det regler som, i stort sett alla, företag måste efterleva och anpassa sig till. Företag inom IT, finans och försäkring är några branscher som reglerats hårdast de senaste åren, bland annat till följd av GDPR. I många fall handlar det om krav på informationssäkerhet (ISO standard 27001).

Så arbetar vi med bakgrundskontroller

När vi genomför bakgrundskontroller verifierar vi fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Verifiering av referenser och körkortsbehörigheter är exempel på vanliga faktakontroller. ToFindOuts rapport, tillsammans med kundens egen rekrytering- och beslutsprocess, ger ett faktaunderlag och en beslutsgrund av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan arbetsgivaren och den sökande.

Varje rapportpaket kan anpassas utifrån behovet av historik, antalet källor och kompletteras med specifik research för befattningens omfattning. Man ska inte ta reda på allt bara för att man kan, det är vår utgångspunkt. Vilken tjänst personen är aktuell för och ert bolags verkliga behov styr vid valet av nivå av bakgrundskontroll.

Se filmen om bakgrundskontroller

Så arbetar vi med bakgrundskontroller

När vi genomför bakgrundskontroller verifierar vi fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Verifiering av referenser och körkortsbehörigheter är exempel på vanliga faktakontroller. ToFindOuts rapport, tillsammans med kundens egen rekrytering- och beslutsprocess, ger ett faktaunderlag och en beslutsgrund av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan arbetsgivaren och den sökande.

Varje rapportpaket kan anpassas utifrån behovet av historik, antalet källor och kompletteras med specifik research för befattningens omfattning. Man ska inte ta reda på allt bara för att man kan, det är vår utgångspunkt. Vilken tjänst personen är aktuell för och ert bolags verkliga behov styr vid valet av nivå av bakgrundskontroll.

Filmen om bakgrundskontroller

Därför ska du välja ToFindOut

Arbetsgivare väljer ToFindOut för att få en enkel lösning på en komplex rutin. Den kan sammanfattas med tre faktorer.

RESPEKT FÖR INDIVIDENS INTEGRITET
EN KVALITETSSÄKRAD LEVERANSMETODIK
ANVÄNDARVÄNLIG OCH TRYGG WEBBPORTAL
Maria Dahlberg

”Kändes seriöst med en bakgrundskontroll. Hade inga problem med det då jag själv först fick godkänna kontrollen och fick reda på exakt vad som kontrollerades.”
Maria Dahlberg – Konsult, EnterCard vid TNG

Se rapporter

Därför ska du välja ToFindOut

Arbetsgivare väljer ToFindOut för att få en enkel lösning på en komplex rutin. Den kan sammanfattas med tre faktorer.

Den sökandes personliga integritet är central i våra processer och i rapporternas innehåll. Vi följer samtliga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) och vi tar alltid in en skriftlig tillåtelse från den sökande innan vi påbörjar ett uppdrag. Den sökande har under researchtiden tillgång till en personlig webbportal. Här finns en bekräftelse på personens lämnade samtycke, individuellt frågeforum, information om när rapporten är färdig, den sökandes egna rapportkopia samt möjligheten att ta tillbaka sitt tidigare lämnade samtycke.

ToFindOut verifierar fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Vi efterfrågar information hos originalkällor. Skulle kandidaten trots det hitta en felaktighet i rapporten kontrollerar vi med källan och gör eventuella rättningar. Alla personuppgifter vi hanterar raderas efter leverans och behandlas med största försiktighet i våra arbetsrutiner. Våra kvalificerade researchers arbetar kvalitetssäkrat och metodiskt med varje informationskälla och redogör för sitt arbete i varje kunduppdrag.

Som kund har du ett eget konto i vår webbportal där du hanterar alla ordrar till och från oss. Detta innebär säker och trygg behandling av personlig information och möjliggör maximal service. I webbportalen finns mallar och andra verktyg tillgängliga. ToFindOuts rapporter, tillsammans med dina egna rekryteringsprocesser, ger ett beslutsunderlag av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt förtroende mellan ditt företag och den person som söker arbete hos dig.

Maria Dahlberg

”Kändes seriöst med en bakgrundskontroll. Hade inga problem med det då jag själv först fick godkänna kontrollen och fick reda på exakt vad som kontrollerades.”
Maria Dahlberg – Konsult, EnterCard vid TNG

Se rapporter

Har du frågor och funderingar kring bakgrundskontroller?

Arbetsgivare och de som genomgår bakgrundskontrollen har ofta frågor. Det är en sund inställning tycker vi, eftersom det finns mycket missuppfattningar om bakgrundskontroller.

VARIFRÅN HÄMTAR OCH FÅR VI ALL INFORMATION?
FINNS DET INFORMATION MAN INTE KAN FÅ UT?
VAD ÄR SKILLNADEN PÅ BELASTNINGSREGISTRET OCH TOFINDOUTS JURIDISKA KONTROLL?
HUR TOLKAR MAN ALL INFORMATION?
VARFÖR LÅTA NÅGON ANNAN GÖRA DET?
Läs alla frågor och svar

Har du frågor och funderingar kring bakgrundskontroller?

Arbetsgivare och de som genomgår bakgrundskontrollen har ofta frågor. Det är en sund inställning tycker vi, eftersom det finns mycket missuppfattningar om bakgrundskontroller.

All information inhämtas och efterfrågas i öppna källor som är tillgängliga för allmänheten. Det vi får tag på kan alla få tag på, inga hemligheter alltså. Vi har inte tillgång till några hemliga databaser eller ligger i buskarna och spanar på folk.

Ja, det finns information man inte kan få ut även om det är hos myndigheter. Exempelvis hos försäkringskassan eller polisen. Tänk på att mycket information man eventuellt får tag på kan vara diskriminerande och får inte användas i ditt anställningsbeslut. ToFindOut utesluter all diskrimineringsgrundande information i våra rapporter.

Ett belastningsregisterutdrag är precis vad det låter som: Ett register över de eventuella brott du själv är dömd för. Vår del i rapporten som tar upp juridiska ärenden är en check hos domstolar där så mycket mer är brott finns. En mindre förseelse har oftast ingen betydelse om allt annat är prickfritt.

Det känns kanske som att det vore enklast att bara ta fram en lista på vad som är okej, men så enkelt är det inte. Det vi vet är arbetsgivare kommer till väldigt olika beslut och att man dessutom hellre friar än fäller. Det är helt enkelt lättare att inge förtroende om man har helhetsbilden. Avgörande faktorer är upprepade beteenden, hur länge sedan det är sedan saker inträffade, hur gammal man var eller om det är relevant för det jobb man ska göra. I slutändan är det dialogen med kandidaten om det man får fram i rapporten som avgör. Ärlighet vara längst.

Förutom det uppenbara att låta en expert ta hand om det, så ligger det i sakens natur att en utomstående är mycket bättre på att vara neutral till innehållet i rapporten och inte bara se det man vill se.

Läs alla frågor och svar
Åsa Edman Källströmer

”Att ha bakgrundskontrollen som en obligatorisk del i våra kunduppdrag såväl som internt är numera en självklarhet. Vår dialog med både kunden och kandidaten om rutinen och innehållet i rapporten gör att förtroende ökar. Och att dessutom kunna erbjuda ett ytterligare faktaunderlag stärker vårt företags vision, nämligen att se bortom fördomar.”
Åsa Edman Källströmer – VD, TNG