Bakgrundskontroller
det är bättre att veta

För ToFindOut är processen lika viktig som innehållet

Bakgrundskontroller vid rekrytering

Vi gör bakgrundskontroller enligt GDPR med fokus på integritet och säkerhet.

Numera är bakgrundskontroller vid rekrytering en standard. Och det är inte rocket science. Många arbetsgivare gör till och med detta själva, dock finns starka argument att låta en tredje part utföra bakgrundskontrollerna.

Objektiv bedömning

Bakgrundskontroller är ett sätt för både kandidaten och arbetsgivaren att känna sig trygga i rekryteringsprocessen.
Att låta en utomstående part genomföra en objektiv process 
minskar risken för godtyckliga bedömningar och ökar tryggheten för båda parter.

Expertkunskap

Beroende på vilken bransch ert bolag är aktivt inom finns det regler som, i stort sett alla, företag måste efterleva och anpassa sig till. Vi har kunskap om vad som bör ingå för aktuell bransch och befattning. Våra processer är anpassade efter GDPR, en trygghet för både kandidaten och arbetsgivaren.

Bakgrundskontroller enligt GDPR med fokus på integritet

Därför ska du välja
ToFindOut

Arbetsgivare väljer ToFindOut för att få en enkel lösning på en komplex rutin. Förutom att vi gör bakgrundskontroller enligt GDPR och med integritet och säkerhet i fokus kan det sammanfattas med tre faktorer.

Den sökandes personliga integritet är central i våra processer och i rapporternas innehåll. Vi följer samtliga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) och vi använder intresseavvägning som vår legala grund, där vi inhämtar ett godkännande från individen innan vi påbörjar en bakgrundskontroll. Den sökande har under researchtiden tillgång till en personlig webbportal. Här finns en bekräftelse på personens lämnade godkännande, individuellt frågeforum, information om när rapporten är färdig, den sökandes egna rapportkopia samt möjligheten att ta tillbaka sitt tidigare lämnade godkännande.

ToFindOut verifierar fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Vi efterfrågar information hos originalkällor. Skulle kandidaten trots det hitta en felaktighet i rapporten kontrollerar vi med källan och gör eventuella rättningar. Alla personuppgifter vi hanterar raderas efter leverans och behandlas med största försiktighet i våra arbetsrutiner. Våra kvalificerade researchers arbetar kvalitetssäkrat och metodiskt med varje informationskälla och redogör för sitt arbete i varje kunduppdrag.

Som kund har du ett eget konto i vår webbportal där du hanterar alla ordrar till och från oss. Detta innebär säker och trygg behandling av personlig information och möjliggör maximal service. I webbportalen finns mallar och andra verktyg tillgängliga. ToFindOuts rapporter, tillsammans med dina egna rekryteringsprocesser, ger ett beslutsunderlag av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt förtroende mellan ditt företag och den person som söker arbete hos dig.

Fråga oss om
bakgrundskontroller enligt GDPR och med fokus på integritet

Arbetsgivare och de som genomgår bakgrundskontrollen har ofta frågor. Det är en sund inställning tycker vi, eftersom det finns mycket missuppfattningar om bakgrundskontroller.

All information inhämtas och efterfrågas i öppna källor som är tillgängliga för allmänheten. Det vi får tag på kan alla få tag på, inga hemligheter alltså. Vi har inte tillgång till några hemliga databaser eller ligger i buskarna och spanar på folk.

Ja, det finns information man inte kan få ut även om det är hos myndigheter. Exempelvis hos försäkringskassan eller polisen. Tänk på att mycket information man eventuellt får tag på kan vara diskriminerande och får inte användas i ditt anställningsbeslut. ToFindOut utesluter all diskrimineringsgrundande information i våra rapporter.

Ett belastningsregisterutdrag är precis vad det låter som: Ett register över de eventuella brott du själv är dömd för. Vår del i rapporten som tar upp juridiska ärenden är en check hos domstolar där så mycket mer är brott finns. En mindre förseelse har oftast ingen betydelse om allt annat är prickfritt.

Det känns kanske som att det vore enklast att bara ta fram en lista på vad som är okej, men så enkelt är det inte. Det vi vet är arbetsgivare kommer till väldigt olika beslut och att man dessutom hellre friar än fäller. Det är helt enkelt lättare att inge förtroende om man har helhetsbilden. Avgörande faktorer är upprepade beteenden, hur länge sedan det är sedan saker inträffade, hur gammal man var eller om det är relevant för det jobb man ska göra. I slutändan är det dialogen med kandidaten om det man får fram i rapporten som avgör. Ärlighet vara längst.

Förutom det uppenbara att låta en expert ta hand om det, så ligger det i sakens natur att en utomstående är mycket bättre på att vara neutral till innehållet i rapporten och inte bara se det man vill se.

Bakgrundskontroller enligt GDPR med fokus på integritet
Åsa Edman Källströmer, VD TNG - Bakgrundskontroller enligt GDPR med fokus på integritet

”Att ha bakgrundskontrollen som en obligatorisk del i våra kunduppdrag såväl som internt är numera en självklarhet. Vår dialog med både kunden och kandidaten om rutinen och innehållet i rapporten gör att förtroende ökar. Och att dessutom kunna erbjuda ett ytterligare faktaunderlag stärker vårt företags vision, nämligen att se bortom fördomar.”

Åsa Edman Källströmer, VD - TNG