ToFindOuts utredningstjänster2024-06-17T10:59:20+00:00

ToFindOuts utredningstjänster

ToFindOuts utredningstjänster erbjuder ett heltäckande,
riskfokuserat beslutsunderlag som kompletterar er ordinarie due diligence och M&A-rutin.
Vi arbetar både nationellt och internationellt, med att utföra kvalificerade kontroller på era
kunder, leverantörer, motparter och investerare.

Vi utför bakgrundskontroll på kunder och leverantörer samt investerare. Dessutom erbjuder vi ett stort antal övriga utredningstjänster. På denna sida får du veta mer om hur vi kan hjälpa er.

Vi hjälper er bland annat med:

  • Bolagsfakta

  • Juridik
  • Finansiell analys

  • Compliance-frågor

  • Sanktionsdatabas-sökningar

  • KYC (Know Your Customer)

  • Media-analys

  • Anseendekontroll
  • Styrelse- och ledningskontroll

Våra verksamhetsområden

M&A

Som ett komplement era rutiner vid förvärv och uppköp erbjuder vi en mer omfattande rapport, som belyser eventuella riskbilder i affärsprocessen. Rapporten kan fokuseras till en eller flera nyckelpersoner. Ni kan även välja en helhetslösning, som omfattar både själva företaget och dess nyckelindivider.

Compliance

Många företag har lagstadgade krav att genomföra olika typer av kontroller. Exempelvis gäller det er som försäkringsförmedlare, banker eller betaltjänstföretag. Vi kan stötta med generella compliancekontroller, som ger en heltäckande ögonblicksbil. Vi kan även hjälpa till med mer konkreta, situationsanpassade kontroller som exempelvis är utformade för att motsvara Finansinspektionens krav på ägarledningsprövningar.

Tredjepartskontroller

Våra tredjepartskontroller är utformade för uppdragsgivare som vill få en bättre och rättvisande bild av sina kunder, underleverantörer eller motparter. En tredjepartskontroll ger ett mycket bättre beslutsunderlag vid ett avtalsingående eller samarbete och säkerställer relevanta frågeställningar som kan påverka uppdragsgivarens varumärke och/eller branschanseende. Rapporten kan antingen genomföras med särskilt fokus på enbart vissa nyckelpersoner, eller mer generellt med fokus på dels bolaget och dels dess nyckelpersoner.

Rapporterna i ToFindOuts utredningstjänst säkerställer att ni efterlever komplexa, styrande regelverk. Alla rapporter innehåller bland annat kontroller gentemot sanktions- och varningslistor, utredning och verifiering av verkligt ägarskap, inblandning i rättsliga mål och ärenden samt mediakontroller. Våra kontroller av nyckelpersoner sker alltid med yttersta diskretion och med full sekretess.

Två kundcase

Tredjepartskontroll

Vår kund planerade att använda ett baltiskt bolag för rekrytering och upplärning av baltisk personal. ToFindOuts analytiker kunde konstatera att bolaget hade dåligt rykte inom personalområdet. Bland annat arbetade medarbetare under mycket dåliga villkor.

Vi kunde även konstatera att myndigheter och fackföreningar reagerat negativt flertalet gånger, med brutna kontrakt som följd. Efter att vi hade levererat vår rapport till vår uppdragsgivare valde denne att invänta med samarbetet.

M&A

En stor affärsbank övervägde att förvärva ett mindre företag och anlitade ToFindOut för en M&A- nyckelpersonkontroll. ToFindOuts analytiker fann att vid tiden för den aktuella transaktionen hade en person i ledningen kopplingar till en individ som tidigare fällts för olaga läkemedelsförsäljning.

Flera internationella mediakällor visade även på kopplingar mellan bolagets tjänst och penningtvätt. Efter att vi hade levererat rapporten beslutade vår uppdragsgivare att avbryta sina förvärvsplaner.

Kontakta oss!
Hör av dig till oss för mer information om bakgrundskontroll på kunder och leverantörer samt investerare. Eller för att få reda på mer om våra andra utredningstjänster.

Senaste nytt

Vi är stolta medlemmar i branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF).

Bakgrundskontroller
Till toppen