Vad ingår i en bakgrundskontroll vid rekrytering egentligen? Och vad är en bakgrundskontroll? Vad innebär offentliga uppgifter? Och hur gamla är uppgifterna som ni får fram? Detta och lite mer besvarar vi på denna sida. Vi svarar här på vanliga frågor om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning som du som kandidat eller kund ofta har. Du får också tips på var du hittar mer information om bakgrundskontroller, så som guider, FAQ och White Papers.

Så, vad ingår i en bakgrundskontroll vid rekrytering egentligen och vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är ett sätt för arbetsgivare att verifiera information om kandidater och i en bakgrundskontroll ingår minst:

 • Personalia (verifiering av identitet)

 • Ekonomi (hantering av ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar)

 • Juridiska händelser vid tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och åklagarmyndigheten

Detta är vad vi kallar för grundrapport, och också den standard som branschföreningen BKF har gemensamt. Utöver dessa uppgifter görs utökade och fördjupade bakgrundskontroller där exempelvis tidigare anställningar, utbildning, bolagsengagemang och exempel på mediala förekomster tas med.

Vad innehåller en bakgrundskontroll?

Skillnad på bakgrundskontroll och bakgrundskontroll

För att göra en fördomsfri, rättvis och säker rekrytering behövs kvalitativa bakgrundskontroller som innehåller minst juridiska händelser, ekonomi och personalia framtaget av en erfaren researcher. Därtill gärna CV-verifiering. På så sätt får den som rekryterar en bredare och mer nyanserad bild av individen. Bra för alla helt enkelt! Detta följer även branschorganisationen BKF:s standard. Alla medlemmar i BKF uppfyller krav på vad en bakgrundskontroll ska innehålla samt strikta krav gällande GDPR, etiska riktlinjer och god sed.

Några vanliga funderingar om bakgrundskontroller

Vilken information tas med i en bakgrundskontroll?

Du som kandidat har alltid full inblick i vad vi kommer att söka fram när vi gör din bakgrundskontroll. Inför att dus ka godkänna att starta bakgrundskontroll får du information om vilka källor vi använder och vilka uppgifter som hämtas.

All information som inhämtas är offentlig och synlig för allmänheten. Alla bakgrundskontroller innehåller minst kontroll av rättsliga ärenden och ekonomi, samt verifiering av personalia. Vilket är branschföreningens uppsatta standard. Vid mer fördjupade bakgrundskontroller verifierar vi CV och referenser, samt göra mediesökningar (oftast vid rekrytering till t.ex. VD-poster eller styrelser).

Googlar ni mig?

Vissa undrar om vi googlar när vi utför våra bakgrundskontroller. Svaret på det är att det endast är i särskilda fall vi gör mediasökningar, vilket då också tydligt framgår i den information du får inför att godkänna bakgrundskontrollen.

Mediasökningar är sällan en del av de vanligaste rekryteringsprocesserna, utan sker vid tillsättning av personer till exempelvis styrelser eller VD-poster.

Värt att understryka är att vi på ToFindOut rekommenderar rekryterare att inte söka på Google eller i sociala medier under kandidatprocessen. Detta eftersom sådan information ofta är missvisande och svåravläst. Din integritet och trygghet går i första hand.

Vad innehåller en bakgrundskontroll?

Vad innebär ”offentliga uppgifter”?

Kanske har du hört att vi endast samlar in ”offentliga uppgifter”? Och vad menas då med det? Med offentliga uppgifter menas att vi hämtar uppgifter som är öppna för alla att se, det vill säga från öppna källor. Vi hämtar inte in, eller lämnar ut, information gällande politiska åsikter, etniskt ursprung, sexuell läggning, genetiska eller biometriska uppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackföreningar.

Varför har ni gjort en kreditupplysning på mig?

I alla de bakgrundskontroller vi på ToFindOut gör för företag som ska anställa, ingår att vi granskar ekonomiska kontrolluppgifter (offentliga uppgifter om din ekonomi). Vi är därmed förpliktigade enligt lag att skicka hem en omfrågekopia på kreditupplysningen.

I rekryteringsprocessen ska alla bli tydligt informerade om att en bakgrundskontroll kommer genomföras.

Hur gamla kan uppgifterna i en bakgrundskontroll vara?

En fråga som dyker upp ibland är hur lång tillbaka i tiden vi hämtar in uppgifter. Svaret är att det beror på vilken typ av information det handlar om. T.ex. vad gäller juridiska ärende är huvudregeln att vi går 5 år tillbaka. Skulle vi ändå på något sätt kunna gå längre tillbaka i tiden vad gäller juridiska ärenden gör vi en avvägning med arbetsgivaren om det anses relevant. Som längst går vi ca 2-9 år tillbaka, då vi i regel endast får ut information som har lagrats elektroniskt hos myndigheterna.

Varför gör man bakgrundskontroll vid rekrytering?

En vanlig fundering som både kunder och kandidater kan ha är varför man bör göra bakgrundskontroller när man rekryterar/anställer personal. Kanske tycker man att det känns svårt att motivera varför det behövs eller så tänker man att det räcker med ett belastningsregisterutdrag

Skälen är dock flera till att göra bakgrundskontroller istället för belastningsregisterutdrag. I en bakgrundskontroll får du bland annat fram alla relevanta juridiska händelser, vilka saknas i de flesta belastningsregisterutdrag. Du får också en bredare och mer rättvis bild av personen, då vi granskar mer än bara juridiska händelser. I våra rapporter finns även alltid minst ekonomi och personalia med, utöver de juridiska händelserna.

Gällande att motivera att man som företag gör bakgrundskontroller finns det många anledningar att lyfta. Nu för tiden är det troligen vanligare att man som företag gör bakgrundskontroller – än inte. Några fördelar med bakgrundskontroller är:

 • Bakgrundskontroller förebygger otrygghet på arbetsplatsen.
 • Bakgrundskontroller förebygger arbetslivskriminalitet.
 • Bakgrundskontroller säkrar kompetenser.
 • Bakgrundskontroller minskar felrekryteringar och därmed minskas stora kostnader.

Här kan du läsa mer om varför man ska göra bakgrundskontroller: ”Varför göra en bakgrundskontroll?”

Vad innehåller då våra olika bakgrundskontroller?

Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas och vilken typ av uppgifter rollen innebär behövs olika typer av bakgrundskontroller. I alla rapportpaket ingår dock bakgrundskontroll på grundnivå som en bas.

En utökad bakgrundskontroll är lämplig då det krävs en specifik utbildning eller särskild erfarenhet. Ofta ska dessa personer anställas till befattningar där budget- och eller personalansvar ska ingå och relevant erfarenhet behöver vara verifierad.

En fördjupad bakgrundskontroll behövs då personen ska tillsättas till en executive roll. Har du funderingar kring vilken bakgrundskontroll som passar bäst för er rekrytering så hjälper vi gärna till att reda i detta.

På sidan ”Våra tjänster” kan du läsa mer om vilka olika bakgrundskontroller vi erbjuder, samt våra andra relaterade tjänster. Där kan du se att vi även erbjuder bland annat internationella bakgrundskontroller, drogtester och leverantörskontroller.

Bakgrundskontroll på grundnivå

Utökad bakgrundskontroll

Fördjupad bakgrundskontroll

 • Personalia (verifiering av identitet)
 • Ekonomi ((hantering av ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar).
 • Juridiska händelser vid tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och åklagarmyndigheten.
 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska händelser
 • CV-verifiering
 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska händelser
 • CV-verifiering
 • Yrkeslivserfarenheter
 • Bolagsengagemang
 • Media och Internet

Vanliga frågor om bakgrundskontroller

Har du fler frågor om bakgrundskontroller, dess omfattning, GDPR, varför man ska göra bakgrundskontroller eller något annat – spana in vår välfyllda FAQ. Här har vi samlat frågor som både arbetsgivare och kandidater kan ha, samt allmänna vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker där är du alltid välkommen att kontakta oss på ToFindOut när du har funderingar kring bakgrundskontroller.

Vad innehåller en bakgrundskontroll?
Vad innehåller en bakgrundskontroll egentligen?

De legala aspekterna vid bakgrundskontroller

Är du fundersam eller nyfiken på de legala aspekterna av bakgrundskontroller? Kanske funderar du på hur vi skyddar kandidaters integritet, hur GDPR efterlevs eller varför vi inhämtar ett godkännande innan vi påbörjar en bakgrundskontroll? I vårt White Paper ”De legala aspekterna vid bakgrundskontroller” svarar vi på de allra vanligaste och viktigaste frågorna som rör bakgrundskontroller. Ladda hem det kostnadsfritt via knappen nedan.

Fler guider, informationshäften och White Papers om bakgrundskontroller

Vi har flera guider om bakgrundskontroller där du kan få stöd i olika delar av processen. Du hittar bland annat information om hur du implementerar bakgrundskontroller, vilka risker som finns om man inte inför bakgrundskontroll, vad kandidaterna tycker och en bred introduktion till bakgrundskontroller. Vi har olika guider för olika behov och publicerar nya med jämna mellanrum.

Vad innehåller en bakgrundskontroll egentligen?