Vad innehåller en bakgrundskontroll egentligen? Detta och lite mer besvarar vi på denna sida. Vi svarar här på vanliga frågor om bakgrundskontroller som du som kandidat (eller kund) kan ha.

Så, vad innehåller en bakgrundskontroll egentligen?

En bakgrundskontroll innehåller minst:

  • Personalia (verifiering av identitet)

  • Ekonomi (hantering av ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar)

  • Juridiska händelser vid tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och åklagarmyndigheten

Detta är vad vi kallar för grundrapport, och också den standard som branschföreningen BKF har gemensamt. Utöver dessa uppgifter kan även utökade och fördjupade bakgrundskontroller göras där exempelvis tidigare anställningar, utbildning, bolagsengagemang och exempel på mediala förekomster tas med.

Googlar ni mig?

Vissa undrar om vi googlar när vi utför våra bakgrundskontroller. Svaret på det är att det endast är i särskilda fall vi gör mediasökningar, vilket då också tydligt framgår i den information du får inför att godkänna bakgrundskontrollen.

Mediasökningar är sällan en del av de vanligaste rekryteringsprocesserna, utan sker vid tillsättning av personer till exempelvis styrelser eller VD-poster.

Värt att understryka är att vi på ToFindOut rekommenderar rekryterare att inte söka på Google eller i sociala medier under kandidatprocessen. Detta eftersom sådan information kan vara missvisande och är svåravläst. Din integritet och trygghet går i första hand.

Vad innehåller en bakgrundskontroll?

Vad innebär ”offentliga uppgifter”?

Kanske har du hört att vi endast samlar in ”offentliga uppgifter”? Och vad menas då med det? Med offentliga uppgifter menas att vi hämtar uppgifter som är öppna för alla att se, det vill säga från öppna källor. Vi hämtar inte in, eller lämnar ut, information gällande politiska åsikter, etniskt ursprung, sexuell läggning, genetiska eller biometriska uppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackföreningar.

Vilken information tas med i en bakgrundskontroll?

Du som kandidat har alltid full inblick i vad vi kommer att söka fram när vi gör din bakgrundskontroll. Vid godkännande av att starta bakgrundskontroll får du information om vilka källor vi använder och vilka uppgifter som hämtas.

All information som inhämtas är offentlig och synlig för allmänheten. Alla bakgrundskontroller innehåller minst kontroll av rättsliga ärenden och ekonomi, samt verifiering av personalia. Vilket är branschföreningens uppsatta standard. Vid mer fördjupade bakgrundskontroller kan vi verifiera CV och referenser, samt göra mediesökningar (oftast vid rekrytering till t.ex. VD-poster eller styrelser).

Varför har ni gjort en kreditupplysning på mig?

I alla de bakgrundskontroller vi på ToFindOut gör för företag som ska anställa, ingår att vi granskar ekonomiska kontrolluppgifter (offentliga uppgifter om din ekonomi). Vi är därmed förpliktigade enligt lag att skicka hem en omfrågekopia på kreditupplysningen.

I rekryteringsprocessen ska alla bli tydligt informerade om att en bakgrundskontroll kommer genomföras.

Hur gamla kan uppgifterna i en bakgrundskontroll vara?

En fråga som dyker upp ibland är hur lång tillbaka i tiden vi hämtar in uppgifter. Svaret är att det beror på vilken typ av information det handlar om. Som längst går vi ca 3-8 år tillbaka, då vi i regel endast får ut information som har lagrats elektroniskt hos myndigheterna. Skulle vi ändå på något sätt kunna gå längre tillbaka i tiden gör vi en avvägning med arbetsgivaren om det anses relevant.

Tillbaka till kandidatsidan