Fråga juristen om bakgrundskontroller

Fråga juristen om bakgrundskontroller

Vår jurist och dataskyddsombud Mimmi Suua svarar här på frågor som rör det legala runt bakgrundskontroller. Mimmi ser tillsammans med vår informationssäkerhetsansvarige till att ToFindOut alltid uppfyller gällande lagar och regler. Hon är expert på GDPR, integritet och transparens.

Hittar du inte svaret på något du undrar? Längst ned på sidan finns det möjlighet att skicka in en egen fråga!

r jurist och dataskyddsombud Mimmi Suua svarar här på frågor som rör det legala runt bakgrundskontroller. Mimmi ser tillsammans med vår informationssäkerhetsansvarige till att ToFindOut alltid uppfyller gällande lagar och regler. Hon är expert på GDPR, integritet och transparens.

Hittar du inte svaret på något du undrar? Längst ned på sidan finns det möjlighet att skicka in en egen fråga!

Vem är personuppgiftsansvarig för bakgrundskontrollen?

Det är vi! ToFindOut är separat personuppgiftsansvarig för tjänsteutförandet och tar fullt ansvar för personuppgiftsbehandlingen.

Här kan man undra vad som händer med personuppgiftsansvaret om en bakgrundskontroll skulle laddas ner – Detta är dock ingen risk med ToFindOut. Våra bakgrundskontroller är inte nedladdningsbara från systemet. Detta är ett medvetet val, dels för att värna individens integritet, dels i syfte att minska risken för att våra kunder ska behandla personuppgifter felaktigt.

Jag vill inte ha personuppgifter sparade på min dator i onödan, vilken information behöver jag spara för bakgrundskontrollen?

Våra kunder och individer som genomgår en kontroll kan känna sig trygga i att ToFindOut sköter all hantering, lagring och radering i förhållande till bakgrundskontrollen. Eftersom hela processen sker i ToFindOuts egna system lagras inga uppgifter hos tredje part.

Våra kunder behöver alltså inte spara personuppgifter internt gällande bakgrundskontrollen. Efter leverans av en bakgrundskontroll sparas personuppgifterna under 14 dagar. Om individen ändrar sig och drar tillbaka sitt godkännande så raderar vi samtliga uppgifter skyndsamt. Individen har alltid rätt att avbryta en process hos oss.

Har ni gjort någon skälighetsbedömning angående vilka personuppgifter som är nödvändiga att samla in?

ToFindOut erbjuder bakgrundskontroller fördelade på olika rapportpaket med olika omfattning. Dessa är framtagna utifrån bl.a. regeldirektiv, kundens bedömning om en befattnings karaktär eller specifika krav på rapportpaketets omfattning.

ToFindOut:s behandling av personuppgifter är begränsad till de överenskomna rapportpaketen.

Alla våra rapportpaket är baserade på den gemensamma branschstandarden framtagen av Branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen. Kundens berättigade intresse av utförandet av en sådan kontroll ligger till grund för ToFindOut:s personuppgiftsbehandling.

Vill du fråga juristen om bakgrundskontroller? Skicka in din fråga om legala eller juridiska aspekter av bakgrundskontroller till office@tofindout.se