Allt fler frågar oss ”Vad räknas som en säkerhetsrisk?” och undrar även vilka man behöver bakgrundskontrollera i ett företag. Vissa tänker att det kanske räcker att kontrollera nyckelpersoner. Men så här resonerar vi:

Låt oss ta ett tydligt exempel. En av våra kunder började bakgrundskontrollera alla medarbetare på företaget, förutom receptionister. Detta eftersom de tänkte att denna roll inte har tillgång till känslig information. Men det visade sig att receptionisterna ofta klättrade inom organisationen och inom ett halvår kunde jobba med kunder och ha tillgång till mycket mer information än tidigare. Detta utan att ha blivit bakgrundskontrollerade. Dessutom har receptionister tillgång till mycket mer data än man ofta tänker på, så som scheman, mötesinformation, koder etc. Det här ledde såklart till att bakgrundskontroller infördes på samtliga medarbetare.

Så, vad räknas som en säkerhetsrisk?

Att tro att endast nyckelpersoner skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk är i sig en säkerhetsrisk. Infiltration och organiserad brottslighet tar ofta den enklaste vägen in, vilket är genom roller som kan tyckas vara långt ifrån företagets känsligaste delar. Men även dessa roller har tillgång till lokaler, system, koder och information. Om inte samtliga roller bakgrundskontrolleras blir det enkelt att ta dessa ”enklare” vägar in.

Gällande nyckelpersoner är dessa mer sällan dem som har något att dölja, då de ofta kommer från kända företag eller sammanhang. Men självklart bör de också gå igenom en bakgrundskontroll. Här behövs det ofta också en annan typ av bakgrundskontroll som utöver den grundliga kontrollen även hjälper till att exempelvis bekräfta personens kompetens och erfarenheter.

Att bakgrundskontrollera samtliga medarbetare innefattar såklart också konsulter. Dessa personer når samma information och system som de anställda, och är ofta bara inne tillfälligt i ett företag. Vilket gör att dessa roller är lika högt prioriterade för bakgrundskontroll som andra.

Sammanfattat kan man säga att det är ett förebyggande säkerhetsriskarbete att arbeta med bakgrundskontroller.

Vill du ha stöttning eller bolla något som rör detta? Hör av dig till oss!

Läs mer: Gör ni bakgrundskontroll på konsulter ännu?

Du vet väl om att vi är medlemmar i BKF (Bakgrundskontrollföretagen)? En branschorganisation för oss som gör rättssäkra och transparenta bakgrundskontroller. Tillsammans har vi tagit fram etiska riktlinjer, god sed och GDPR-praxis, allt för att värna om den seriösa branschen. Vi medlemmar strävar alla efter att jobba för integritet, säkerhet och trygghet för både företag, klienter och individer. Tillsammans kan vi också bekämpa arbetsplatskriminaliteten!

Bakgrundskontroller