Tidigare har bakgrundskontroll av konsulter lätt hamnat mellan stolarna och varit något som vissa missar – en miss som kan leda till stora konsekvenser om fel person släpps in i företaget. Nu börjar dock många förstå relevansen i att inte göra skillnad på konsulter och anställda. Vi har i och med det pratat med en av våra större kunder om hur de resonerar kring att även bakgrundskontrollera konsulter:

Enligt kundens ansvariga för konsultupphandlingar är detta en rutin de har haft sedan länge och en självklarhet. De kan på så sätt minimera arbetsplatskriminalitet och otrygghet bland anställda i företaget.

– Vi gör det för att skydda vårt företag och varumärke. En konsult kan göra minst lika mycket skada som en anställd om den har sådana intentioner, berättar kunden.

Till sin hjälp i detta har kunden sina konsultbolag som beställer bakgrundskontroller via ToFindOut innan de förmedlar en konsult. På så sätt spar de både tid och resurser även om de också kan beställa en bakgrundskontroll själva när det behövs, som till exempel vid rekrytering till en anställning (då de har valt att alltid sköta den processen själva via ToFindOut).

– För oss är bakgrundskontroll ett villkor för att ta in en konsult eller anställa någon. Går inte personen med på att bakgrundskontrollen genomförs kan vi inte fortsätta rekryteringsprocessen. Det har heller aldrig varit någon som ifrågasatt varför vi gör detta, så de flesta verkar förstå helt att det finns ett viktigt syfte med att vara noga med vilka vi anlitar.

Processen för bakgrundskontroller ser enligt kunden likadan ut för både konsulter och nyanställningar. Det enda som kan skilja är att det ibland inte inhämtas verifiering av utbildning på konsulter. Annars ser allt likadant ut eftersom det är minst lika viktigt att kontrollera tillfälliga medarbetare. Att känna sig färdig och nöjd med att enbart göra på nyanställningar kan skapa stora blinda fläckar i bakgrundskontrollrutinen.

Om en avvikelse dyker upp i bakgrundskontrollen på en konsult behandlar man situationen på samma sätt som vid en nyanställning. Det vill säga, en bedömning från fall till fall görs, då det inte går att ha skrivet i sten vad som är acceptabelt eller ej. Småsaker som inte kommer påverka personens framtid i företaget är inget att bry sig om. Men det gäller att lyfta blicken och se vad som kan leda till vad. Speciellt när vi lever i en orolig omvärld.

Som tips till andra som funderar på att börja med bakgrundskontroller på konsulter säger kunden att det underlättar att sätta som krav på konsultbolagen att bakgrundskontroll ska göras. Detta förenklar alla processer, som tidigare nämnts.

När vi frågar Lars Blom, försäljningschef på ToFindOut, om relevansen av att även bakgrundskontrollera konsulter svarar han så här:

– Vi ser en växande trend hos våra kunder att de inte fäster så stor vikt vid själva anställningsformen. Personer som kommer ha tillgång till känslig information, lokaler eller system utgör en risk inom varje organisation. Om sedan personen är tänkt att bli fast anställd, arbeta som konsult eller vara interim spelar egentligen inte någon roll, risken förblir densamma. Det bör vara denna risk som ligger till grund för valet av bakgrundskontroll.

Lars tillägger också att det inom många branscher finns en ökande andel konsulter och många arbetar dessutom kvar under lång tid. Även detta talar för att ha samma process när det gäller bakgrundskontroller, oavsett anställningsform.

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen (BKF)?