Frågor som ”Vad är en bakgrundskontroll?” och ”Vad innehåller en bakgrundskontroll?” är några av de allra vanligaste frågorna vi får. Vi tänker därför att det är på tiden att vi pratar om detta igen, så att vi kan reda ut hur bakgrundskontroller görs, vad de innehåller och hur det fungerar med bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning. Sådant som kan vara bra att veta innan du börjar beställa bakgrundskontroller alltså.

Så – vad innehåller en bakgrundskontroll?

När vi på ToFindOut gör en bakgrundskontroll använder vi information som är offentlig. En bakgrundskontroll ska innehålla minst följande:

  • verifiering av identitet
  • kontroll av ekonomi
  • rättsliga ärenden

Detta är enligt den standard som vi i branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF) har satt upp. Utöver det kan vi även verifiera uppgifter som kandidaten har skrivit i sitt CV eller angivit under intervjuprocessen. Beroende på vilket rapportpaket du väljer kan du styra vad vi ska granska.

Här kan du läsa mer om vilka rapportpaket som finns: Våra tjänster

Transparens – för trygga bakgrundskontroller

Kandidaterna kan alltid känna sig helt trygga med att de har full insyn i exakt vilken information vi kommer att söka fram. Innan bakgrundskontrollen påbörjas får de ta del av vilken information som aktuell bakgrundskontroll eftersöker och från vilka källor vi inhämtar dessa.

Vad är en bakgrundskontroll egentligen?

Det finns flera sätt att definiera vad en bakgrundskontroll är. Först och främst är det ett sätt för företag att motarbeta och förebygga arbetslivskriminalitet, detta genom att kontrollera att personer de funderar på att anställa inte har något i sin bakgrund som kan äventyra företagets framtid. Det är även en säkerhetsåtgärd för anställda, så att de kan känna sig trygga på sin arbetsplats.

Bakgrundskontroller ska ses som en viktig bit i rekryterings-pusslet. Lika viktig som de andra delarna.

Bra att veta om är att alla bakgrundskontroller hos oss görs utifrån relevans för den tjänst som söks. Dessutom ser vi alltid från fall till fall. Det finns inget svart eller vitt, vilket vi har blivit duktiga på att bedöma. Våra kunder kan vara säkra på att vi läser allt vi får fram, men att vi endast rapporterar det som är av relevans. Detta av integritetsskäl och etiska skäl.

Här kan du läsa mer om hur våra bakgrundskontroller går till: Vad räknas som en avvikelse och hur går våra bedömningar till?