ToFindOut har hjälpt Trygga Barnen med bakgrundskontroller pro bono sedan 2022. Sedan ett halvår tillbaka har Trygga Barnen en ny generalsekreterare i form av Richard Nordström. Han har tidigare arbetat i branschen, men i mer internationella kontexter och med något andra typer av kärnfrågor. Där har behovet av bakgrundskontroller inte varit lika tydligt som nu när han klivit in i en organisation som utgår från barns trygghet. Här menar han att bakgrundskontroller är en kvalitetsstämpel och en avgörande faktor för att kunna bedriva den här typen av verksamhet.

Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som stöttar barn och unga som lever i familjer med alkoholmissbruk eller andra missbruk. Genom volontärer erbjuder Trygga Barnen både digitalt stöd på framför allt Snapchat, men också fysiskt genom sina så kallade lokala hjältar.

– För oss på Trygga Barnen är ju bakgrundskontroller en klart nödvändig del. Jag blev jätteglad och lättad att se att det fanns så fina rutiner på plats gällande detta när jag började på Trygga Barnen i oktober. Då kände jag ”bra, här finns det ett system på plats”. För oss får det inte glappa med rutiner när man bedriver en sådan verksamhet som vi gör. Man kan såklart inte garantera till hundra procent att något inte händer, men med ToFindOuts bakgrundskontroller har vi en process på plats som vi inte hade kunnat vara utan, berättar Richard.

3 viktiga aspekter för Trygga Barnen att göra bakgrundskontroller

Varför är det då så viktigt för Trygga Barnen att göra bakgrundskontroller? Vad betyder de för verksamheten?

Richard lyfter framför allt tre viktiga aspekter:

  1. ”För det första är det såklart att vi arbetar med barn. Våra lokala hjältar arbetar med och möter barnen ute i landets kommuner utan att våra anställda är där på plats. Vi måste ha rutiner där vi arbetar förebyggande med trygghetsaspekten”.
  2. ”För det andra är det att dessa lokala hjältar företräder oss som organisation, de är vårt ansikte utåt. Det är vi anställda som utbildar och coachar dem, men de är ju trots allt ute på egen hand och representerar oss”.
  3. ”En minst lika viktig del dessa bakgrundskontroller gör för vår verksamhet är att visa samarbetspartners och bidragsgivare att vi är en seriös verksamhet. När vi får frågan hur vi säkerställer kvaliteten och tryggheten för barnen är ett självklart svar vårt samarbete med ToFindOut. Många samarbetspartners frågar specifikt om vi har bakgrundskontroller som en rutin, och andra som inte känner till det blir väldigt glada av att höra det när vi berättar om det på eget bevåg. Vårt samarbete med ToFindOut är värt otroligt mycket för oss. Det är verkligen en kvalitetsstämpel för oss som organisation mot såväl samarbetspartner, bidragsgivare, volontärer och inte minst barnen”.

Många blandar ihop belastningsregisterutdrag med bakgrundskontroller

Richard har inte själv några erfarenheter av bakgrundskontroller, varken från tidigare roller eller arbetsgivare.

– Men om jag ser till mig själv i en arbetssökande roll och en framtida arbetsgivare skulle informera om att man gör bakgrundskontroller med hjälp av en extern leverantör skulle jag se det som ett kvitto på ordning och reda hos företaget. I slutet av året när vi onboardade ett gäng nya lokala hjältar till oss på Trygga Barnen fick jag för första gången se hur smidig och transparent processen var från ToFindOuts håll och hur lite vi som kund behövde vara involverade.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att införa bakgrundskontroller?

– Jag tror att det finns ett missförstånd och en underskattning av bakgrundskontroller. För det första blandar nog väldigt många ihop bakrundskontroller med belastningsregisterutdrag. Man lever i villfarelsen av att man enkelt kan göra detta själv. Men det tar ju faktiskt jättemycket tid. Som en stiftelse måste vi verkligen lägga all vår tid på det vi ska göra, vår huvudverksamhet. Med bakgrundskontroller gjorda av en extern part sparar vi så otroligt mycket tid och energi, och vet att vi får en professionellt genomförd bakgrundskontroll. Det är avgörande för oss för vår verksamhets trygghet och seriositet, avslutar Richard.