Vad räknas som en avvikelse vid en bakgrundskontroll? Och hur går vårt arbete med att göra bedömningar till? Vi har intervjuat vår Head of Operations, Henrik Jönsson, och lärt oss mer om detta (ibland komplicerade) ämne.

Som vi berättat i tidigare artiklar upptäcks något vi vill uppmärksamma beställaren på i cirka 20% av bakgrundskontrollerna. Allt detta är dock inte avvikelser, utan någonstans runt 15% av rapporterna brukar innehålla något som kan kallas för en avvikelse. Vad som menas med en avvikelse kan här behöva förtydligas, då det är långt ifrån alla dessa som innebär något allvarligt eller är av relevans för ett anställningsbeslut. Man får ha saker ”i bagaget” som individ – det handlar om att se från fall till fall. Och just detta kan vi hjälpa till med.

Så gör vi bedömningar

Vad som också kan vara intressant är hur vårt arbete med avvikelsebedömning går till. Till vår hjälp att fördjupa oss i detta har vi Henrik Jönsson, som är ansvarig för vår researchavdelning som utför bakgrundskontroller. Han har många års vana av att ha jobbat med både rekrytering och bakgrundskontroller:

– Jag tycker det är viktigt att förklara hur vi jobbar med avvikelser och hur vi gör våra avvägningar. Vi förmedlar alltid avvikelser på ett objektivt sätt och lägger inga värderingar i avvikelserna vi förmedlar. Allt är dessutom inte av intresse eller relevant för våra kunder, något som vi efter många år i branschen har lärt oss att snabbt avgöra. Åtminstone går det snabbt i de flesta fall, om det inte finns något svårbedömt, förklarar Henrik.

Henrik fortsätter med att berätta att det finns saker som vi har valt att sålla bort, då vi vill bespara våra kunder på att lägga onödig tid på dessa. Det som aldrig tas med är bland annat skilsmässor, bodelning och adoption. I regel tas inte heller fall där individen varit vittne eller målsägande med.

Vad räknas som en avvikelse vid en bakgrundskontroll?

Enligt Henrik tas allt med som inte stämmer överens med det vi förväntat oss att hitta. Alltså det som inte kunden uppgett i sin beställning. Det kan vara icke överstämmande anställningar eller en icke uttagen examen. Men det kan också vara betalningsanmärkningar, skulder, brottsmål m.m.

– Kortfattat kan man säga att det är när vi hittar något som vi bedömer kan ha relevans för vår kunds slutgiltiga bedömning i rekryteringsprocessen. Detta är inte alltid en enkel avvägning – då det inte alltid är svart eller vitt. Men vi har tydliga rutiner och riktlinjer för att avgöra sådant och vid kluriga situationer tar vi hjälp av varandra. Då lyfter vi upp ärendet på vårt dagliga möte och hjälps åt att värdera informationen.

Man kan alltså vara trygg med att man som kund får veta det man behöver veta. Vi läser allt vi får fram och gör en relevansbedömning för just er.

Få individer berättar innan

Henrik lyfter också att det är få individer som berättar i förväg att något kommer dyka upp i bakgrundskontrollen. Och berättar de så är det väldigt sällan hela sanningen.

– Det är synd att så få väljer att berätta innan. Det ger en bättre bild av kandidaten om hen gör det, då hen får chans att ge sin egen version av det inträffade och samtidigt kan visa sig ärlig. Vilket ju stärker förtroendet för kandidaten.

Förutom att det är viktigt att informera individer tidigt om att en bakgrundskontroll kommer att göras är det alltså också viktigt att uppmuntra dem att berätta innan ifall något kommer att dyka upp. Då detta är ett ämne som behöver hamna i strålkastarljuset har vi skrivit en artikel med tips på hur du enklare får individer att berätta själva. Läs denna här: Hur uppmanar man kandidater att vara ärliga och berätta om att något kommer dyka upp i bakgrundskontrollen?

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen (BKF)?