Koppla ihop ATS med bakgrundskontroll inom en snar framtid

Hur gör man bakgrundskontroll vid rekrytering smidigast? Jo, genom att koppla ihop ert ATS (Applicant Tracking System) med vårt system för bakgrundskontroller. Du behöver på så sätt inte lämna ert rekryteringsverktyg för att beställa en bakgrundskontroll och får ett både enklare och mer effektivt arbetsflöde. Vore det inte drömmen att kunna ha allt samlat på samma ställe i rekryteringsprocessen?

Jobbar du med rekrytering och beställer bakgrundskontroller hos oss? Som kund hos oss ska man i närtid kunna integrera sitt ATS-system med vårt bakgrundskontrollsystem och få en förenklad och smidig process. Ni behöver då inte lämna ert eget system utan kan beställa en bakgrundskontroll direkt där i. Tanken är alltså att ingen ytterligare inloggning ska krävas, utan att du genom några enkla steg ska kunna trigga att en bakgrundskontroll görs hos oss och därefter se i ert system vilken status kontrollen har. När bakgrundskontrollen sedan är klar får du en länk för att läsa den i vår portal. Vad exakt som går att koppla till vilka system är dock under utveckling och utredning.

Säkerheten kommer självklart vara lika hög som vanligt och vi på ToFindOut står som personuppgiftsansvariga. Som alltid genomsyras våra processer av informationssäkerhetstänk och vår GDPR-praxis.

De som önskar koppla ihop ATS med bakgrundskontroll kan till en början endast beställa bakgrundskontroller på grundnivå. Möjlighet till att beställa mer avancerade kontroller är dock under utredning för framtiden

Målet är alla stora ATS:er så som Teamtailor, Jobylon och Workbuster

Vi är i detta nu i full fart med att ta fram ATS-koppling till ett flertal system och målet är att inom en snar framtid kunna koppla ihop oss med alla de största ATS-verktygen så som till exempel Workbuster, Jobylon och Teamtailor. Detta eftersom användandet av ATS:er har ökat något enormt och är ett värdefullt verktyg för många rekryterare. Med detta hjälpmedel sparas tid och det fungerar som en hjälpande hand vid rekrytering.

Önskar du ATS-koppling till något särskilt system eller har du frågor om möjligheterna med detta? Kontakta oss så berättar vi mer och utreder möjligheten att integrera våra system.

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen (BKF)?