Koppla ihop rekryteringsverktyg med bakgrundskontroll

Hur gör man bakgrundskontroll vid rekrytering smidigast? Jo, genom att koppla ihop ert rekryteringsverktyg eller ATS (Applicant Tracking System) med vårt system för bakgrundskontroller. Du behöver på så sätt inte lämna ert rekryteringsverktyg för att beställa en bakgrundskontroll och får ett både enklare och mer effektivt arbetsflöde. 

Jobbar du med rekrytering och beställer bakgrundskontroller hos oss? Som kund hos oss kan man nu integrera sitt rekryteringsverktyg med vårt bakgrundskontrollsystem och få en förenklad och smidig process. Ni behöver då inte lämna ert eget system utan kan beställa en bakgrundskontroll direkt där i. Ingen ytterligare inloggning krävs, utan endast några få klick. Direkt från ert system triggar ni att en bakgrundskontroll görs hos oss och därefter ser ni i ert system vilken status kontrollen har. När bakgrundskontrollen sedan är klar får du en länk för att läsa den i vår portal.

Säkerheten är självklart lika hög som vanligt och vi på ToFindOut står som personuppgiftsansvariga. Som alltid genomsyras våra processer av informationssäkerhetstänk och vår GDPR-praxis.

De som önskar koppla ihop rekryteringsverktyg med bakgrundskontroll kan till en början endast beställa bakgrundskontroller på grundnivå. Möjlighet till att beställa mer avancerade kontroller är dock under utredning för framtiden.

Vi har integrationer med alla stora rekryteringsverktyg så som Teamtailor och Workbuster

Vi har i nuläget integration med ett flertal rekryteringsvertyg, så som till exempel Workbuster och Teamtailor. Detta eftersom användandet av rekryteringsverktyg har ökat något enormt och är ett värdefullt verktyg för många rekryterare. Med detta hjälpmedel sparas tid och det fungerar som en hjälpande hand vid rekrytering.

Önskar du att koppla ihop ert rekryteringsverktyg/ATS till våra bakgrundskontroller eller har du frågor om möjligheterna med detta? Kontakta oss så berättar vi mer!

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen (BKF)?