Så hanterar du informationen i en bakgrundskontroll

En vanlig oro bland de som funderar på att beställa bakgrundskontroller är vad man gör när något oväntat dyker upp. Frågor man ställer sig kan vara ”vad ska vi ha för gränsdragningar och riktlinjer” och ”hur ska vi hantera informationen i en bakgrundskontroll?”. Vi vill därför ge er lite råd från våra andra kunder och våra medarbetare kring hur man hanterar det som kan dyka upp i en bakgrundskontroll.

Till att börja med råder vi samtliga kunder att berätta så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen att en bakgrundskontroll kommer att göras. Dessutom bör man uppmana kandidaten att själv berätta ifall något kommer att dyka upp. På så sätt ger ni kandidaten en chans att ge sin version av händelsen/avvikelsen och det blir då kanske enklare att samtala om och ta ett beslut kring. Samtidigt som ni får ett bevis på att kandidaten är ärlig.

Var förberedda

Utöver detta så är det enligt våra medarbetare och kunder viktigt att vara förberedda. Genom att i förväg sätta upp policys och riktlinjer för vad som är accepterat att ha med sig i bagaget hos just er, blir det enklare att ta ställning den dagen något dyker upp. Något som är okej hos en arbetsgivare fungerar kanske inte inom den bransch ni verkar inom. Engagera gärna flera på företaget och sätt upp era regler för hur ni ska hantera avvikelser. Viktigt att poängtera är dock att det sedan i själva bakgrundskontrollhanteringen hos er bör vara så få personer som möjligt involverade. Detta eftersom bakgrundskontroller kan innehålla känslig information.

Samla era erfarenheter

Flera av våra kunder samlar också sina tidigare erfarenheter från processer där något har dykt upp. Så att de har exempelfall att finna stöttning i.

Vidare så är en del av vårt arbete på ToFindOut att agera bollplank till våra kunder när utfallet av en bakgrundskontroll visar något oväntat. Så ni kan alltid vända er till oss vid frågor och funderingar. Man ska också komma ihåg att vi gör en relevansbedömning innan vi rapporterar en avvikelse till er. En relevansbedömning utifrån bland annat tidsaspekt och ålder.

Sammanfattningsvis ger vi er dessa tips för avvikelsehantering gällande bakgrundskontroller:

  • Bestäm redan i förväg vad som är okej på ert företag eller ej.
  • Bygg upp en bank med era erfarenheter av avvikelser.
  • Berätta tidigt om att bakgrundskontroll kommer göras och uppmana kandidaten att vara ärlig.
  • Ta hjälp av oss på ToFindOut om det är svårt att veta hur ni ska hantera informationen

Läs fler tips på hur ni kan förbättra er bakgrundskontrollprocess ->

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i BKF (Bakgrundskontrollföretagen)? En branschorganisation för oss som gör rättssäkra och transparenta bakgrundskontroller. Tillsammans har vi tagit fram etiska riktlinjer, god sed och GDPR-praxis, allt för att värna om den seriösa branschen. Vi medlemmar strävar alla efter att jobba för integritet, säkerhet och trygghet för både företag, klienter och individer. Tillsammans kan vi också bekämpa arbetsplatskriminaliteten!

Bakgrundskontroller