En bakgrundskontroll från ToFindOut är aldrig enbart ett registerutdrag. Det ska alltid finnas minst tre olika beståndsdelar av kontrollen (varav registerutdrag är en) och en kvalificerad person ska genomföra eftersökningsarbetet.

För oss är det viktigt att branschen håller en hög standard och fortsätter att utvecklas till det bättre. Därför är vi initiativtagare till branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen, BKF.

BKF’s gemensamma branschstandard sätter gränsen för vad man kan förvänta sig av en professionell bakgrundskontroll. En standard som respekterar alla inblandade i processen.

BKF lanserade i slutet av mars i år en kvalitetsstämpel för denna branschstandard. Kvalitetsstämpeln visar att en bakgrundskontroll uppfyller vissa baskrav och tilldelas de aktörer som uppfyller dessa:

  • Verifiering av identitet
  • Ekonomiska uppgifter
  • Rättsliga ärenden
  • Analys utförd av kvalificerad personal

Alla medlemmar i BKF lever självklart upp till branschstandarden och värnar om en så trygg och etiskt riktig bransch som möjligt.

Utifrån dagens samhällsutmaningar är det tydligt att behovet av seriösa bakgrundskontroller är större än någonsin och att vår bransch behövs. Tillsammans är vi starkare, och vi fortsätter att ligga i framkant och leverera tjänster för säkrare arbetsplatser.