På vår hemsida för IDD som handlar mer om ToFindOuts utredningstjänster, så har vi precis skrivit ett väldigt aktuellt inlägg om det nya försäkringsdistributionsdirektivet.

Nya direktiv

Den första oktober i år börjar det nya Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) att gälla. Syftet med IDD är att skapa ett enhetligt konsumentskydd inom EU; här i Sverige genomförs detta via den nya lagen om Försäkringsdistribution. Lagen kommer att ersätta den nuvarande lagen om försäkringsförmedling.

Direktivet innebär flera förändringar för försäkringsdistributörer, för såväl fysiska som juridiska personer. För personal som arbetar med försäljning av försäkringar så innebär detta att man kommer att behöva genomgå ytterligare kontroller före och under anställning, verifiera sin kompetens och genomgå årliga utbildningar. Anställda förmedlare måste genomgå en vandelsprövning och nyanställda behöver genomgå en större ledningsprövning.

Klicka här för att läsa hela blogginlägget i sin helhet.