Att anställa en ny medarbetare handlar om mer än att hitta rätt kompetens – det är ett samhällsansvar

Att göra ett förebyggande arbete inför en anställning har idag blivit ett samhällsansvar. Vi läser nästan varje dag i media om nya branscher som drabbats av kriminaliteten och om nya brottsupplägg och fenomen. Kriminella infiltrerar arbetsplatser och utnyttjar system och befogenheter för egen vinning.

När kriminaliteten tar sig in på arbetsmarknaden blir analys och kontroll allt viktigare

Att göra ett förebyggande arbete inför en anställning har blivit ett samhällsansvar. Vi läser nästan varje dag i media om nya branscher som drabbats av kriminaliteten och om nya brottsupplägg och fenomen. Kriminella infiltrerar arbetsplatser och utnyttjar system och befogenheter för egen vinning.

I början av mars släppte BRÅ rapporten Möjliggörare för kriminella nätverk. En möjliggörare är en person som hjälper kriminella nätverk genom sitt arbete, det kan handla om att utnyttja sitt yrke, lokaler eller mandat kopplat till arbetet. Under senare tid har allt fler fall av möjliggörare uppmärksammats och bland annat Svenska institutioner har konstaterats vara känsliga för infiltration.

För att undvika denna typ av kriminalitet rekommenderar BRÅ bland annat att man förbättrar arbetet med att identifiera risk.

Två kompetensområden inom befintlig verksamhet och organisation pekas ut i rapporten som en av lösningarna. Dels säkerhetsavdelningar, som kan analysera den större riskbilden, dels HR-avdelningen som förstår att hantera de arbetsrättsliga implikationerna i samma arbete. Vi kan bara hålla med. Det är mellan dessa avdelningar som ToFindOut har jobbat sedan start.

Riskhantering i praktiken: Vi har identifierat och utvärderat risk i 15 år

Vi på ToFindOut har jobbat med att identifiera och utvärdera risk i över 15 år nu. Vi har blivit experter på risk och riskhantering. När man gör en kvalitativ bakgrundskontroll hos oss är en riskanalys alltid inkluderad. All information vi får reda på analyseras utifrån vilken befattning personen kommer att kliva in i, vad detta innebär att personen kommer ha för möjligheter och mandat. I våra bakgrundskontroller genomför alltid en av våra anställda en analys som identifierar risker, som vi sedan diskuterar med våra kunder innan beslut om anställning tas.

Vi är en del av lösningen. Vi är ett verktyg som är enkelt att använda sig av i det viktiga trygghetsarbetet. Vi har erfarenhet, kunskap och expertis som behövs för att vaccinera arbetsplatser mot kriminalitet. Tillsammans med våra kunder skapar vi inte endast trygga arbetsplatser för arbetsgivare och kollegor. Vi tar även vårt samhällsansvar och gör vad vi kan för att motarbeta kriminaliteten.

/Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

 

LÄS MER:

🔗 Allt fler frågar oss ”Men vad räknas som en säkerhetsrisk då?”. Både befintliga kunder och nya kontakter hör av sig och undrar hur man ska tänka och vilka man behöver bakgrundskontrollera i ett företag. Vissa tänker att det kanske räcker att kontrollera nyckelpersoner? Läs mer om hur vi resonerar: Vad räknas som en säkerhetsrisk?

📣 Du har väl inte missat? Vi bjuder in till webinar om bakgrundskontroller! Vi går igenom bakgrundskontroller steg för steg och hur man gör rent konkret i praktiken. Så glöm inte att anmäla dig och boka upp kalendern torsdagsmorgnarna den 11 och 25 april för att fylla på med kunskap om bakgrundskontroller till morgonkaffet. Hoppas vi ses! ☕

💡 Lästips: En kollega i branschen i USA, bakgrundskontrollbolaget First Advantage, tar upp konsekvenserna av att anställa en kandidat som har ljugit under intervju- och urvalsprocessen. ”The Implications of Hiring a Candidate Who Has Lied During the Interview and Selection Process