SVT har uppmärksammat att Södertälje kommun försvarar sitt arbete med bakgrundskontroller. Detta med anledning av att JO granskar om bakgrundskontrollerna i Södertälje kommun är förenliga med grundlagens skydd mot intrång i den personliga integriteten. Kommunens inställning är att detta är ett visst intrång och en rimlig avvägning.

Läs mer och se inslaget här: Efter kritiken mot bakgrundskontrollerna – Södertälje kommun medger intrång i anställdas integritet 

Nyheten om JO-granskningen och avvägningen belyses även i tidningen Dagens Samhälle där Godner citeras:

”– Vi försvarar detta och tycker att det är helt rätt för en kommun som Södertälje, som har haft dåliga erfarenheter av grov organiserad brottslighet i kommunverksamheter. Man har tagit sig in och försökt tillskansa sig beslut som gynnar den organiserade brottsligheten, och det får inte ske. Det handlar om medborgarnas tillit för kommunens myndighetsutövning.”

Läs hela artikeln här: Södertälje försvarar tuffa brottskontroller av alla anställda

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.