SVT har uppmärksammat att Södertälje kommun försvarar sitt arbete med bakgrundskontroller. Detta med anledning av att JO granskar om bakgrundskontrollerna i Södertälje kommun är förenliga med grundlagens skydd mot intrång i den personliga integriteten. Kommunens inställning är att detta är ett visst intrång och en rimlig avvägning.

Läs mer och se inslaget här: Efter kritiken mot bakgrundskontrollerna – Södertälje kommun medger intrång i anställdas integritet 

Nyheten om JO-granskningen och avvägningen belyses även i tidningen Dagens Samhälle där Godner citeras:

”– Vi försvarar detta och tycker att det är helt rätt för en kommun som Södertälje, som har haft dåliga erfarenheter av grov organiserad brottslighet i kommunverksamheter. Man har tagit sig in och försökt tillskansa sig beslut som gynnar den organiserade brottsligheten, och det får inte ske. Det handlar om medborgarnas tillit för kommunens myndighetsutövning.”

Läs hela artikeln här: Södertälje försvarar tuffa brottskontroller av alla anställda

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.