Otillbörliga närmanden från oseriösa aktörer medför inte bara att dina anställda riskerar att dömas för mutbrott – det medför även en stor risk för ert företags varumärke och anseende.

Institutet Mot Mutor (IMM) släppte i slutet av januari sin årliga rättsfallssamling som sammanfattar samtliga mutbrottsdomar under det gångna året. Enligt rättsfallssamlingen är den typiska mutbrottslingen en 50-årig man i privat sektor, och bygg- och anläggningsbranschen anses vara särskilt riskutsatt – 36 % av alla fällda domar var inom denna sektor. Antalet fällda domar inom bygg- och anläggningsbranschen ökar även – mer än dubbelt så många mål avgjordes 2018 som under det föregående året. Mutor innefattar i detta fallet både kontanter men även gåvor, bjudresor, rabatter eller tjänster såsom hjälp med renoveringar.

Bakgrundskontroller – ett effektivt skydd

ToFindOut höll förra året ett seminarium med vår samarbetspartner Modum AB med temat mutor, och diskuterade bland annat hur den organiserade brottsligheten arbetar aktivt med att identifiera personer som kan tänkas vara särskilt mottagliga för mutor. Ett typiskt mutbrott börjar sällan med att någon får en hög med pengar i näven; istället följer de ofta en serie eskaleringar där ett beteende vans in, vilket i värsta fall leder till att den utsatta personen har försatt sig i en sådan position att utpressning kan genomföras.  Modum framhöll att bakgrundskontroller är ett effektivt sätt att skydda såväl bolagets varumärke som dess anställda – oseriösa aktörer tenderar att hålla sig borta från organisationer som de vet utför sådana kontroller.

För att hålla oseriösa aktörer på avstånd och skydda sin verksamhet och personal finns det därför två effektiva verktyg: bakgrundskontroller vid rekrytering och motpartskontroller på underleverantörer och hyresgäster. Det bästa sättet att motverka de risker som mutbrott innebär är att veta vilka aktörer man samarbetar med.