Birgitta Edlund, vd på ToFindOut, om att leva som man lär, att skapa processer som bygger på transparens och om vinsten av att våga prata om bakgrundskontroller.

Det är vanligt att tala om transparens idag. Med all rätt, personligen är jag övertygad om att företag som inte prioriterar transparens inte kommer att hålla på framtidens marknad. Som arbetsgivare är det viktigt att stå för sina uttalanden, att walk the talk. Därför vill jag lyfta ett varningens finger när värden som transparens marknadsförs utan att bottna i verkligheten.

Vårt systerbolag TNG höll nyligen ett uppskattat seminarium där de lyfte sina främsta trendspaningar inom rekrytering och tech. Deras egenproducerade, globalt omtalade rekryteringsrobot Tengai var en av dem. Läs gärna mer om Tengai här. En annan intressant spaning jag tog med mig var det ökade kravet på autenticitet och inkludering anställda ställer på sina arbetsgivare.

Medarbetarna kräver autencitet

En av undersökningarna TNG nämnde under sitt trendseminarium var signerad Glassdoor. Enligt deras studie tar hela 78 procent av de nyanställda för givet att företaget de jobbar för är inkluderande och behandlar alla lika. Respondenterna värdesatte även en koherens mellan den bild av företagskulturen som målats upp för dem och verkligheten.

Vi behöver fler arbetsgivare som vågar svara upp mot det behov medarbetarna uppvisar. Värdet i autencitet är helt avhängt på hur arbetsgivaren agerar, både på kort och lång sikt. Borde inte alla företag vilja sina anställda den sortens engagemang? Att skapa en trygg arbetsplats är en bra start.

Bakgrundskontroller – en kulturfråga

Att göra bakgrundskontroller till en kulturfråga är en konkret handling som sätter ton. Med glädje ser jag hur allt fler företag gör detta framgångsrikt. De anställda inkluderas i processen och tar del av den vi-känsla som byggs upp av att arbetsgivaren kommunicerar de tydliga steg som tagits mot att skapa trygghet på arbetsplatsen. Det skapar ett lugn internt och är en fråga att samlas kring. Alla vill känna sig trygga.

En reflektion från en långvarig kundrelation är hur viktigt det är att inleda dialogen om bakgrundskontroller tidigt. För en tid sedan började de, utan undantag, att berätta om bakgrundskontrollen redan i rekryteringsannonsen. På så vis faller numera ingen information mellan stolarna. Under första intervjun följs frågan upp och kandidaten får möjlighet att lyfta sina tankar om processen. Rekryterarna känner sig lugnade; de kan inte missa att informera. Kandidaterna ser säkerhetsrutinen som en självklarhet, det ser vi i vår kandidatenkät.

Alla behandlas lika

Jag har skrivit om det förut, men frågan om bakgrundskontroller landar i princip alltid på ledningsgruppsnivå. Anledningen är enkel. Bakgrundskontrollprocesen är ett konkret sätt att påvisa den transparens de flesta företag idag vill stå för. Även om en simpel bakgrundskontroll är en detalj, så får den inte helt sällan ett sorts symbolvärde som vävs in i företagets värderingar.

Mitt främsta råd för att ge näring och bäring åt ert beslut är att inkludera alla. Det finns en rättvisa i det som inte får underskattas; ingen känner sig utpekad. Dessutom kan ni luta er mot tidigare nämnd forskning. Låt alla ta del av samma process. Det ger inte bara ett signalvärde, det är också så en trygg arbetsplats skapas.

Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

Varje vecka kontaktas vi av ledningsgrupper som vill komma vidare i sin vision om en tryggare arbetsplats. Vill du träffas för att tala om hur bakgrundskontrollprocessen kan stärka er som företag? Kontakta Birgitta på birgitta.edlund@tofindout.se

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!