Arbetsplatskriminalitet är idag ett problem som tas på allvar. Systematiska och seriösa bakgrundskontroller är en viktig del i arbetet med att förebygga kriminalitet på arbetsplatsen. Det är upp till arbetsgivaren att säkerställa en trygg miljö, och vi ger dem verktygen till detta. 

Arbetskriminalitet och bakgrundskontroller 

Tidigare genomförde potentiella arbetsgivare djupgående kontroller på några få nyckelpersoner. Nu, tack vare en professionell bransch genomförs fler och mer specialiserade kontroller. Innehållet i bakgrundskontrollen är idag mer anpassat efter både rollbeskrivning och företagets värderingar och kultur. Syftet är dock fortfarande att skapa en trygg arbetsplats där befintliga anställda och nyanställda upplever att de arbetar i en trygg och säker miljö.

Här kan du läsa om Fair Play Byggs arbete mot arbetskriminalitet.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.