På Scanias enorma fabriksgolv råder tuffa säkerhetskrav och rutiner – personalens trygghet är ingenting man tummar på. Vi har träffat Scanias Anneli Tunved, Recruitment Specialist, som beskriver kontrasten mellan säkerhetsrutinerna och den familjära och välkomnande stämningen som kännetecknar arbetsplatsen.

Scania har av många omnämnts som en av Sveriges mest lyckade exporter. Utöver att vara en världsledande leverantör av transportlösningar – lastbilar, bussar och motorer – är bolaget även en stor, global arbetsgivare. Idag arbetar drygt 52 000 personer inom koncernen. Huvudkontoret ligger i Södertälje, där även Scanias arbete med forskning och utveckling sker.

I Södertälje finns även företagets Attract & Recruit-avdelning som ansvarar för employer branding och rekrytering. I fjol genomförde centret två tusen rekryteringar – nästan alla svenska tillsättningar driftas centralt. Anneli Tunved arbetar som Recruitment Specialist och rekryterar inom segmentet Corporate staff. Hon tillsätter främst ekonomer och ingenjörer, men även andra sorters kompetenser. I och med Scanias storlek rymmer bolaget nästan alla sorters roller, förklarar hon.

Känns inte så stort som det borde

Den som besökt Södertälje vet att Scanias fabrik, med kontor, är ett riktigt landmärke. Anneli beskriver arbetsplatsen som ett naturligt val för många Södertäljebor, men berättar att många anställda pendlar från andra kommuner.

– De flesta har någon timmes restid, enkel väg, men vissa reser även längre varje dag för att komma hit. Det är ett oerhört fint kvitto för Scania som arbetsgivare. Personalen trivs här!

Själv hamnade Anneli på Scania i samband med en flytt.

– Jag ville jobba på ett stort bolag. Här i Södertälje finns det tre sådana att välja bland. Jag jämförde noggrant och utvärderade dem utifrån olika variabler, men landade alltid i att Scania verkade passa mig bäst. När jag kom hit kändes det helt rätt. Det känns inte så stort som det kanske borde göra – det är en familjär stämning här. Delvis kanske det handlar om att jag träffar så många människor i och med min roll, men det är något visst med miljön på Scania. Den är inbjudande, varm och välkomnande, säger Anneli.

Trygghet genom bakgrundskontroller

Säkerhetsfrågan är i konstant fokus på de flesta industribolag, men hur hänger den egentligen ihop med rekrytering? Anneli beskriver hur säkerhetsfrågan löper som en röd tråd genom verksamheten.

– För att börja från början: Medvetenheten gällande säkerheten kommer initialt från vårt produktionsgolv. Personalen får inte göra sig illa, det är alltid i fokus. Det är inget unikt för oss – alla som bedriver fabriksverksamhet har tydliga regler för att säkerställa medarbetarnas trygghet. Våra rutiner är hårda och strikta när det gäller det, säger hon.

Scania genomför löpande drogtester på medarbetare, även på tjänstemän. Det är en regel som bottnar i det omfattande säkerhetsarbete Anneli beskriver. Inför rekryteringar ID-kontrolleras kandidaterna och bolaget inhämtar examensbevis. Utöver det är bakgrundskontroller en viktig del av helheten.

– Vi behöver säkerställa att vi har rätt person på rätt plats. Vi jobbar i enlighet med tydliga riktlinjer för bakgrundskontroller, i samarbete med den rekryterande chefen. Det är viktigt att understryka att vi inte är utredare som analyserar personens bakgrund – det handlar helt enkelt om att, så långt vi kan, säkerställa att individen inte kan göra något för att skada varumärket, inom sin tilltänkta position.

Förankra bakgrundskontrollprocessen

Redan under första intervjun meddelar Scania att bakgrundskontrollen ska genomföras. Anneli berättar att hon aldrig har stött på någon som ifrågasätter bakgrundskontrollprocessen.

– Kanske handlar det om att frågan alltid förankras så pass tidigt. Det blir ingen överraskning för någon. På ett mer strategiskt plan är just förankringen viktig. Bakgrundskontroller är inte en fråga som får vara godtycklig internt – företagsledningen måste äga frågan. Alla som rekryterar internt måste inte bara informeras om processen, de måste förstå varför den behöver ske. Det handlar om att säkra positioner, säger Anneli.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!