Vad innehåller en internationell bakgrundskontroll?

I en alltmer globaliserad värld rekryterar många arbetsgivare talanger från olika länder och genomför därför internationella bakgrundskontroller. Det finns många likheter mellan vad som ingår i en svensk bakgrundskontroll och en internationell sådan, men såklart även olikheter. Så, vad innehåller en internationell bakgrundskontroll?

En svensk bakgrundskontroll innehåller som standard att kandidatens bakgrund granskas inom tre områden: personalia, ekonomi och juridik. Ibland verifieras även personens cv genom att tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitutioner kontaktas för att bekräfta uppgifterna.

Bakgrundskontroller som sker utanför Sveriges gränser ser olika ut beroende på respektive lands administration och regleringar, men oftast granskas ungefär samma information som i de svenska bakgrundskontrollerna.

Här går vi igenom de fem kontrollpunkter som ingår i vår grundrapport, level 1, för en internationell bakgrundskontroll:

  • Government ID verification

Precis som inom svenska bakgrundskontroller säkerställer vi kandidatens personalia vid en internationell granskning, en government ID verification. Vanligen sker det genom att vi verifierar personens pass eller annat officiellt ID via respektive lands myndighet.

  • Credit check

En kreditupplysning, credit check, ser olika ut beroende på land. I Norge och Sverige kan vi exempelvis få fram personens årsinkomst, men det är unikt för de båda länderna. Vissa uppgifter är dock mer eller mindre allmängiltiga oberoende av land. De flesta länder har exempelvis en motsvarighet till betalningsanmärkningar. Vi kan nästan alltid se om personen har gått i personlig konkurs eller har skulder som gått vidare till domstol.

  • Criminal records check

En criminal check visar om personen har några kända brottsregister, och består antingen av ett utdrag från landets polismyndighet eller sökningar gentemot landets domstolar.

  • Directors search

Till skillnad från våra svenska bakgrundskontroller där bolagsengagemang endast ingår i en fördjupad rapport ingår det alltid en directors search i alla våra internationella bakgrundskontroller – i de land vi kan få fram informationen det vill säga. Vi utgår alltid från att ha med det i rapporterna om det är möjligt att få info om, och om vi kan få fram informationen har vi med nuvarande bolagsengagemang och tre år tillbaka i tiden.

  • Global compliance database search

Vi gör alltid en sökning mot globala och EU-specifika sanktionslistor för att få fram information som exempelvis att en kandidat kan vara släkt med en minister, finnas med på terrorlistor eller ha förbud mot att resa till vissa länder.

Precis som för våra svenska bakgrundskontroller, där man kan beställa en utökad samt fördjupad rapport, kan man även för de internationella bakgrundskontrollerna lägga till kontrollpunkter utöver de som ingår i grundrapporten. För level 2 läggs cv-verifiering till och i level 3 läggs en mediegranskning till.

  • Employment history and Academic qualifications

Cv-verifiering fungerar lika bra utomlands som i Sverige. Utländska lärosäten kan ibland kräva att vi visar upp ett samtycke från kandidaten innan de ger oss informationen. Vi kontaktar utländska arbetsgivare på samma sätt som vi kontaktar svenska för att bekräfta huruvida personen arbetat där enligt uppgift.

  • Adverse media search

Vid vår mediekontroll för de internationella bakgrundskontrollerna söker vi i globala databaser för tryckt och digital media, på alla språk som är relevanta. Vi summerar vilka sorters medier och sammanhang personen medverkat i för att skapa en helhetsbild av personens mediala förekomst. Precis som för de svenska bakgrundskontrollerna granskar vi aldrig personligt innehåll i sociala medier. Vi kan bekräfta om konton finns, men vi går inte in och granskar kandidatens aktivitet på sociala medier. Dels på grund av att det är svårt att säkerställa huruvida vi hittat rätt individ – det är lätt att öppna ett konto i någon annans namn –, dels av integritetsskäl.

Fram tills idag har vi på ToFindOut genomfört bakgrundskontroller i 90 länder. Vi genomför inte bakgrundskontroller i konfliktdrabbade länder, eftersom informationen därifrån kan vara bristfällig och därför inte tillförlitlig. Det handlar om att vi endast vill presentera information som vi kan säkerställa stämmer, och att vi värnar om kandidatens säkerhet och integritet.

Så, när det kommer till själva innehållet i en svensk och internationell bakgrundskontroll utgår vi från att försöka fylla den med så snarlik information som möjligt, varken mer eller mindre.

En skillnad som däremot är tydlig när det kommer till en svensk bakgrundskontroll och en internationell sådan är antal dagar det tar att få den levererad. En svensk bakgrundskontroll tar vanligtvis 3 arbetsdagar och en internationell mellan 10-15 dagar.

Vill du veta mer om internationella bakgrundskontroller?

Psst – du vet väl om att vi är medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen (BKF)?