En vanligt förekommande utmaning är att kandidater inte vågar berätta om innehållet i sin bakgrundskontroll – vilket ofta försämrar förtroendet när avvikelser sedan dyker upp. De flesta arbetsgivare önskar ju att fler förekom resultatet och vågade äga sin historia. Så hur gör man då det enklare för kandidaten att vara ärlig från början, innan bakgrundskontrollen ligger på bordet?

Vi har här tagit fram några tips på hur du som arbetsgivare kan få den potentiellt blivande anställde att känna sig trygg nog att berätta om sitt förflutna. Detta eftersom ärlighet varar längst och ger en mer nyanserad bild av det inträffade. Att få höra kandidatens egen version av vad som hänt kan oftast ge en bredare förståelse av situationen.

Ser från fall till fall

Det är ju trots allt så att en enskild dom eller något som har inträffat en enda gång oftast inte har betydelse. Annat gäller när det är upprepade händelser och ett systematiskt beteende som visar sig i bakgrundskontrollen. Att lyfta detta kan vara ett bra sätt att få kandidater mer bekväma att våga berätta. Även det faktum att vad som är olämpligt för vissa jobb kanske inte har någon inverkan på ett annat. Nämn för kandidaten att ni ser på avvikelser ”från fall till fall” och att det inte är antingen svart eller vitt. I avvikelsehanteringen ingår ju att göra en bedömning kring vad som är okej i det enskilda fallet. Att man hellre friar än fäller är också en viktig punkt att trycka på.

1 av 5 bakgrundskontroller

Något som också kan avskräcka kandidater från att berätta är tron om att det är ovanligt med avvikelser. Men så är inte fallet. Hela 1 av 5 bakgrundskontroller innehåller något vi vill uppmärksamma beställaren på och ungefär 15% av alla rapporter innehåller en avvikelse. Att nämna detta kan ge trygghet i att det inte är något konstigt att något dyker upp. Och allt kan då kännas mindre läskigt.

Kandidatens egen version

Som nämndes tidigare är det värdefullt att få höra kandidatens egen berättelse. Att få höra sammanhang och bakgrund till det inträffade ger dig bättre underlag i beslutsfattandet. Och en mer nyanserad bild. Detta är självklart något att trycka på när du uppmanar kandidater att vara transparenta inför bakgrundskontroller. Utöver det kan du lyfta detta som något som kan förstärka ert förtroende för kandidaten.

Sammanfattat, dessa punkter kan du använda för att motivera kandidater att våga berätta:

  • Förtroendet stärks av att man berättar innan.
  • Kandidaten får en chans att förekomma och berätta sin version.
  • Hela 15% av våra bakgrundskontroller innehåller en avvikelse. Alltså är det inget ovanligt eller konstigt!
  • Berätta att ni hellre friar än fäller och att ni ser ”från fall till fall”.