Med många moment att hinna med under din arbetsdag är det lätt att missa någon punkt ibland. Det allra vanligaste att glömma bort när det kommer till bakgrundskontroller är dock ett av de viktigaste stegen: Att kommunicera med kandidaten.

Bakgrundskontroller kan väcka känslor, oftast helt i onödan. När kandidater känner oro inför en kontroll handlar det nästan uteslutande om bristande information från det rekryterande företaget. Genom att räta ut frågetecken redan innan processen påbörjas skapar trygghet och tillit. En bra första start på relationen mellan arbetsgivare och anställd, helt enkelt.

Information är nyckeln

Vi genomför löpande enkäter med våra kunders kandidater för att hålla oss ajour med hur deras upplevelse av bakgrundskontrollsprocessen ser ur. Resultaten visar på en förståelse kring varför kontrollen görs – hela nio av tio upplever det som seriöst att arbetsgivaren genomför den.

Enkäterna visar även en tydlig koppling mellan hur tidigt i processen informationen ges och hur positiv kandidaten är till att granskningen sker. I vår enkät från december 2018 deltog 5616 kandidater. Drygt 33 procent av dem uppgav att de fick informationen först vid intervjutillfället. Inte färre än 21 procent av deltagarna fick beskedet först i samband med att de blivit erbjudna jobbet. Detta tyder på att fler arbetsgivare skulle behöva disponera om sitt informationsgivande.

Våra tre bästa tips för bättre kandidatkommunikation

1. Bestäm tidpunkt

Fastställ – exakt – vid vilket moment som information om bakgrundskontrollen ska lämnas till kandidaten. Tidpunkten ska vara samma för alla typer av rekryteringar och befattningar.

2. Skriv ett “manus”

Genom att skapa ett standardsvar som förklarar varför kontrollen görs blir kommunikationen enkel för alla med kandidatkontakt. Skriv även ned svar på vanliga frågor från sökande och redan anställda, om ni planerar att även granska dem.

3. Ha en transparent process

Det är viktigt att kandidaten känner till hur bakgrundskontrollen går till och vilken information den kommer att undersöka. Glöm heller inte bort att kandidaten ska få en egen kopia på rapporten.

Behöver ni hjälp och stöd med att ta fram lämplig kandidatkommunikation, eller vill ni bolla en idé? Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!