Förra veckan hade vi ett väldigt matnyttigt och uppskattat webinar med Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Temat var ”Hur förhindrar man att företag blir utnyttjade som verktyg för kriminella” och vi fick lära oss både det ena och det andra om arbetslivskriminalitet. Eftersom vi vet att ämnet intresserar många passade vi även på att fråga Sara några korta frågor om bland annat hennes arbete, hur man som företag rustar sig mot kriminalitet och bakgrundskontroller:

Vad innebär din roll som brottsförebyggande specialist?

— Att jag försöker hålla mig uppdaterad om hur den ekonomiska brottsligheten ser ut och hur den kan förebyggas, samt att jag delar med mig av den kunskapen. Det handlar om att läsa domar, prata med Ekobrottsmyndighetens utredare, åklagare och underrättelseanalytiker och andra som kommer i kontakt med ekonomisk brottslighet för att diskutera vilka lagändringar, kunskapshöjande insatser eller systemförändringar som behövs. Sedan försöker vi utifrån den kunskapen tillsammans med andra verka för de förändringar som vi ser behövs.

Hur kan ToFindOuts kunder rusta sig för att stå emot kriminalitet?

— Genom att skaffa sig kunskap om hur man begår ekonomisk brottlighet genom att använda företag, hur man kan identifiera tecken på att ett företag används för att begå brott och hur man kan arbeta riskbaserat med fördjupade kontroller. Sedan behöver man använda den kunskapen och tillsätta tillräckliga resurser på att granska dem man gör affärer med inför att man ingår en affärsrelation, men också under tiden den varar.

Hur ser du på att många myndigheter just nu inte lämnar ut information med hänvisning till GDPR?

— Det får stora negativa praktiska konsekvenser för de företag och offentliga aktörer som vill skydda sig mot att anlita företag som använts för att begå brott eller andra oegentligheter, eller som drivs av personer som har begått brott, vilket kan ha betydelse för om man vill anlita ett företag eller använda informationen i till exempel riskbaserade uppföljningar. Vi har idag inget offentligt system som matchar de privata rättsdatadatabasernas tjänster vad gäller att tillhandahålla information som behövs för att till exempel kontrollera leverantörer enligt LOU. Det gäller inte bara brottsmåldomar utan även annan relevant information.

Hur ser du på samhällskonsekvenserna av att inte ha kvalitativa bakgrundskontroller?

— Förutom att vi göder den organiserade brottsligheten med såväl offentliga som privata medel leder ofullständiga bakgrundskontroller till osund konkurrens där de som inte följer lagar och andra regler kan konkurrera på oschyssta villkor. Vi ser också att de omfattande brottsvinster kriminella aktörer gör oftast försvinner ut ur Sverige, vilket tillsammans med skatteundandragandet betyder stora ekonomiska förluster för den svenska ekonomin. Vi ser också att ekonomisk brottslighet oftast hänger ihop med dålig kvalitet, så anlitar man en verksamhet som drivs av kriminella finns risken att det som på pappret ser väldigt billigt ut står både en själv och samhället väldigt dyrt. I vissa fall ser vi också att dessa aktörer har ett stort våldskapital, vilket gör det ganska otryggt att utkräva ansvar för felaktigheter eller annat som avviker från det man har kommit överens om.