Leverantörskontroller2024-07-02T09:04:38+00:00

Leverantörskontroller

ToFindOuts leverantörskontroller ger ett heltäckande,
riskfokuserat beslutsunderlag som kompletterar era ordinarie kontroller och processer.
Vi arbetar både nationellt och internationellt, med att utföra kvalificerade bakgrundskontroller på nyckelpersoner hos era leverantörer, kunder, motparter och investerare.

Allt fler företag utsätts för bedrägerier, organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. Det blir allt viktigare för företagare att inte bara känna sina anställda och sina kunder, utan även ha koll på sina leverantörer. Rapporterna från våra leverantörskontroller kan antingen genomföras med särskilt fokus på enbart vissa nyckelpersoner, eller med fokus på dels bolaget och dels dess nyckelpersoner.

Vi hjälper er bland annat med:

  • Bolagsfakta

  • Juridik
  • Finansiell analys

  • Compliance-frågor

  • Sanktionsdatabas-sökningar

  • KYC (Know Your Customer)

  • Media-analys

  • Anseendekontroll
  • Styrelse- och ledningskontroll

Vem behöver göra leverantörskontroller?

Vissa branscher har idag strikta krav på sig att genomföra leverantörskontroller, för att bland annat förhindra penningtvätt och infiltration.

Andra branscher har inte samma regelkrav på sig, men vi kan ändå se att fler och fler företag börjat införa leverantörskontroller. Vilket är tur. För på senare tid har kriminaliteten flyttat ut i samhällets alla vrår. Så väl kommunala bolag som privata företag drabbas och det har blivit allt svårare att upptäcka när något inte står rätt till i ett företag man funderar på att anlita eller ingå partnerskap med. Alla företag bör få in som rutin att göra leverantörskontroller. Stora som små.

Vad vinner man på att kontrollera sina leverantörer?

Att känna sina leverantörer är inte bara god affärspraxis – det är ett skydd mot potentiella ekonomiska risker. Trots detta saknar många företag en systematisk process för leverantörsgranskning.

Genom att göra relevanta och grundliga bakgrundskontroller på nyckelpersoner hos era befintliga eller framtida leverantörer, kan ert företag spara både tid och pengar, och dessutom förhindra ekonomisk brottslighet. En ytterligare vinst våra leverantörskontroller ger är att på ett enkelt sätt kunna förhindra skador på ert varumärke genom att undvika leverantörer som ni inte vill kopplas samman med.

Vi hjälper er med ett heltäckande beslutsunderlag som integrerar och kompletterar era befintliga processer.

Vi hjälper även till med:

Rapporterna i ToFindOuts leverantörskontroller och övriga tredjepartskontroller säkerställer att ni efterlever komplexa, styrande regelverk. Alla rapporter innehåller bland annat kontroller gentemot sanktions- och varningslistor, utredning och verifiering av verkligt ägarskap, inblandning i rättsliga mål och ärenden samt mediakontroller. Våra kontroller av nyckelpersoner sker alltid med yttersta diskretion och med full sekretess.

Två kundcase

Vad säger det om en leverantör har brutna kontrakt sedan tidigare?

Vår kund planerade att använda ett baltiskt bolag för rekrytering och upplärning av baltisk personal. ToFindOuts analytiker kunde konstatera att bolaget hade dåligt rykte inom personalområdet. Bland annat arbetade medarbetare under mycket dåliga villkor.

Vi kunde även konstatera att myndigheter och fackföreningar reagerat negativt flertalet gånger, med brutna kontrakt som följd. Efter att vi hade levererat vår rapport till vår uppdragsgivare valde denne att invänta med samarbetet.

Kontrollerar ni endast bolagskopplingar vid förvärv?

En stor affärsbank övervägde att förvärva ett mindre företag och anlitade ToFindOut för en M&A- nyckelpersonkontroll. ToFindOuts analytiker fann att vid tiden för den aktuella transaktionen hade en person i ledningen kopplingar till en individ som tidigare fällts för olaga läkemedelsförsäljning.

Flera internationella mediakällor visade även på kopplingar mellan bolagets tjänst och penningtvätt. Efter att vi hade levererat rapporten beslutade vår uppdragsgivare att avbryta sina förvärvsplaner.

Kontakta oss!

Hör av dig om du vill veta mer om leverantörskontroller eller bakgrundskontroller på kunder eller andra samarbetspartners.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Läs mer

Intervju med Sara Persson från Ekobrottsmyndigheten om att rusta sig mot kriminalitet

Förra veckan hade vi ett väldigt matnyttigt och uppskattat webinar med Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Temat var ”Hur förhindrar man att företag [...]

Vi är stolta medlemmar i branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF).

Bakgrundskontroller
Till toppen