Om ni behöver utföra en säkerhetsprövning och säkerhetsintervju har vi på ToFindOut lång erfarenhet av alla de olika delar som detta innefattar. Vi har spetskompetens inom så väl underlag, intervjufrågor och genomförandet av säkerhetsintervjun.

Vad innebär då en säkerhetsprövning och säkerhetsintervju?

Vid rekrytering till vissa befattningar och roller krävs mer än en vanlig bakgrundskontroll. Det gäller till exempel när rollen innebär att man hanterar känslig information eller om företaget behandlar sådant som är av betydelse för rikets säkerhet. Det som gäller då är att man får följa säkerhetsskyddslagen, vilken innebär att man måste anamma särskilda åtgärder, så som säkerhetsprövning. Vilket ToFindOut kan hjälpa er med.

En säkerhetsprövning ska bland annat innehålla en registerkontroll och en säkerhetsintervju. Säkerhetsintervjun genomförs av en person som följer Försvarsmaktens riktlinjer och ämnen som tas upp här är ekonomi, relationer, sociala nätverk, hälsa och eventuellt missbruk. Det är frågor som går på djupet i en persons historia och kandidaten behöver vara ärlig och öppen.

Anledningen till att man genomför en säkerhetsintervju är för att hitta eventuella sårbarheter hos personen, och därmed risker, som eventuellt skulle kunna försvåra för denne att upprätthålla sekretess och lojalitet. Detta är alltså en del av ett förebyggande riskarbete.

Vad innehåller en säkerhetsprövning?

En säkerhetsprövning innehåller/baseras på:

  • en säkerhetsprövningsintervju.
  • uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser.
  • registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass.
  • en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2.

Källa: Säkerhetspolisen

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med detta?

säkerhetsprövning och säkerhetshetsintervju