Eftersom det nu är möjligt att beställa drogtest i samband med bakgrundskontroller hos oss intervjuade vi Axel Gudmundsson, affärsområdeschef på Ljung & Sjöberg om ämnet. Han förklarar vilka effekter och fördelar drogtester ger, samt berättar hur många positiva drogtester som görs på arbetsplatser i Sverige idag.

Det är lätt att tro att man ska ”kunna se” vem som är missbrukare. Men hade det varit så enkelt hade det inte varit ett så stort arbetsplatsproblem som det faktiskt är. Snarare är det så att någon som missbrukar ser ut som vem som helst och beter sig ofta som alla andra. Missbruksproblem finns i alla samhällsklasser och i alla typer av yrken.

– Det syns inte utanpå förrän det gått väldigt långt. Och då är det en lång väg tillbaka, säger Axel Gudmundsson på Ljung & Sjöberg.

Enligt Axel har dessutom drogmissbruket ökat markant i Sverige de senaste 10 åren. Antalet positiva drogtest i samhället har ökat med hela 150% det senaste decenniet och ökningen sker i alla åldersgrupper. Vad detta beror på tros vara att trösklar som ekonomi, social acceptans och tillgänglighet har försvunnit. Droger har alltså blivit mer normaliserat, enklare att få tag på och är inte längre lika ekonomiskt påfrestande. När alkohol tidigare har stått för en stor del av missbruket i samhället har nu droger blivit det nya ”vanliga”.

Att införa drogtester som en del av rekryteringsprocessen är här ett viktigt verktyg. På så sätt fångas missbruksproblematik upp och kan hanteras. Eller så avskräcker rutinen dem med stor problematik att ens söka. Vid nyrekryteringar är nämligen cirka 1-2% av drogtesten positiva medan 5-6% av de oannonserade testerna på anställda är positiva.

En liten bromskloss i det proaktiva arbetet som drogtester innebär är dock att vissa arbetsgivare och fack inte agerar innan något allvarligt har hänt innan man fattar beslut om att införa drogtester. Men enligt Axel är skälen starka till att arbeta förebyggande:

– Missbruk är inte bara skadligt för den enskilde individen. Det uppstår lätt skador på varumärket och företaget om man inte fångar upp problemet. Som exempel finns statistik som visar att 25% av arbetsplatsolyckorna är missbruksrelaterade och att 80% av dem som missbrukar stjäl från sin arbetsgivare.

Fler konsekvenser av att inte fånga upp missbruksproblematik:

  • Skada på varumärket
  • Misstag/Oetiska affärsmetoder
  • Arbetsplatskriminalitet
  • Ökade hälsovårdskostnader
  • Fler sjukdagar
  • Lidande

Läs mer om våra drogtester vid rekrytering som vi genomför med Ljung & Sjöberg här ->