När fackförbunden får möjlighet till insyn i våra processer och tillvägagångssätt inser de att vi bidrar med någonting viktigt till arbetsplatsen med goda resultat. Till en början kan det finnas en viss skepsis angående bakgrundskontroller, men när vi väl får träffas och samtala förstår vi varandra.

ToFindOuts inställning är att det är positivt att ha med fackförbunden i processerna. Vi vill samma sak: att skapa trygga arbetsplatser för de anställda. För att lyckas med detta krävs transparens hos alla parter.

Flera fackförbund har önskat en starkare reglering för vilka bakgrundskontroller som är tillåtna. Vi håller med – och det finns redan en lösning. Bakgrundskontrollföretagen, BKF, jobbar med en branschstandard som reglerar att bakgrundskontrollerna håller en god minimistandard som i högsta grad värnar om kandidatens personliga integritet. En stark självreglering förbättrar bakgrundskontrollbranschen och tillsammans med arbetsmarknadens parter kan vi gemensamt arbeta för tryggare arbetsplatser.

Det har funnits ett onödigt missförstånd mellan fackförbund och arbetsgivare. Arbetsgivare hyser oro för att blanda in fackförbunden då de antar på förhand att facket kommer säga nej. Fackförbunden misstänker å andra sidan att bakgrundskontroller ökar risken för diskriminering. Detta är inte fallet. Vi behöver bli bättre på att tala med varandra och samarbeta. Finns det transparens hos arbetsgivaren, fackförbunden och hos oss som bakgrundskontrollföretag skapas goda förutsättningar för att anställningsprocessen blir väl genomförd. Resultatet blir tryggare arbetsplatser, vilket är allas mål.

För mig i min roll som vd är det viktigt att vi föregår med gott exempel och bryter den nästan tvångsmässiga rädslan att inte vilja involvera fackförbunden. Det är fel att tro att vår bransch och facket inte kommer överens.

Vi vill arbeta tillsammans med fackförbunden. Min bild är att vi kan göra väldigt mycket bra ihop. Målen är gemensamma. Även om det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen gör vi andra aktörer förarbetet. De fackliga organisationerna är ansvariga för att medlemmarna ska ha en bra och trygg arbetsplats, vilket är precis det även vi arbetar för.

 

SAGT OM BAKGRUNDSKONTROLLER

I tidningen Dagens Arbete kunde vi i slutet av november läsa om bakgrundskontroller sett från olika perspektiv. Läs den intressanta artikeln här: Så kan chefen syna dig

 

Månadens insikt

Certifiering är första steget som gör det lätt för arbetsgivaren att göra rätt

För en tydligare bild av vilka bakgrundskontroller som är kvalitativa och integritetsskyddande krävs en certifiering som branschen står bakom. Vi tror att Bakgrundskontrollföretagen, BKF, kan samla sig för att tydliggöra god sed och best practise. En certifiering sätter en standard för vad som är en kvalitativ bakgrundskontroll som ger en rättvis bild, både för den som blir granskad och för den som beställt kontrollen. En certifiering visar vilka bakgrundskontroller som värnar om samtliga parters integritet och som endast rapporterar relevant information. En certifiering gör det lätt för arbetsgivaren att göra rätt.

En stark självreglering av branschen är en självbevarelsedrift för att inte själva bli offer för otryggheten i en tid där samhället har satt arbetslivskriminalitet på agendan, svensk säkerhetspolitik är top of mind och allt fler lagkrav sätter press på myndigheter och företag att kontrollera mera.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.