Du är säkert aktuell i en rekryteringsprocess där du har fått information om att alla aktuella kandidater genomgår en bakgrundskontroll samt att du i ett tidigare skede har godkänt att din eventuella nya arbetsgivare får göra en bakgrundskontroll, antingen via e-post eller via ett papper du har skrivit på hos denna arbetsgivare.

Vid vårt verifieringsarbete med ekonomiska kontrolluppgifter dubbelkollas dessa bland annat hos kreditupplysningsbolag. Vi följer lagen genom att skicka dig en så kallad omfrågekopia där du har blivit upplyst om att ToFindOut har gjort en ekonomisk kontroll på dig via deras databas.