Vi ringer upp ToFindOuts senaste tillskott Henrik Jönsson för att prata om hans kärlek för bakgrundskontroller och ta del av hans syn på framtiden. Att Henrik sitter på en gedigen kunskapsbank råder det ingen tvekan om, även fast han själv uttrycker sig ödmjukt och menar att det alltid finns mer att lära. 

Foto: TNG

ToFindOut växer och är idag Nordens ledande leverantör av bakgrundskontroller för företag som vill kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och sin fortlöpande regelefterlevnad bland personal. I samband med tillväxtresan tillträder Henrik Jönsson som operations manager och kommer också att sitta med i ledningsgruppen. Henrik kommer närmast från rekryteringsbolaget TNG där han axlat en roll som regionchef för Stockholm. Vi välkomnar Henrik och inleder med den givna frågan: Hur känns det?

 Nu kommer ett kanske inte helt oväntat svar men det känns jättebra. Att få jobba med en av de delar som jag tycker är mest spännande i rekryteringsprocessen, alltså bakgrundskontroller, ska bli fantastiskt kul, inspirerande och utvecklande.

Hur ser din egen erfarenhet av bakgrundskontroller ut? Har det alltid varit självklart för dig att beställa bakgrundskontroller?

När jag började min karriär i rekryterings- och bemanningsbranschen för många år sedan var bakgrundskontroller inget man diskuterade. Vi tog kreditupplysning på alla ekonomer vi skulle hyra ut men det utgör ju endast en liten del av en bakgrundskontroll. Det var för åtta år sedan, när jag anställdes av företaget TNG som jag för första gången kom i kontakt med en ”riktig” bakgrundskontroll som innehöll ekonomi, juridik och personalia. Jag minns att jag upplevde det som otroligt seriöst och sedan dess skulle jag aldrig göra en rekrytering utan att ha med en bakgrundskontroll som del av beslutsunderlaget. 

“Genom att granska visar man att man är med och driver den hållbara utvecklingen”

Vi ser hur allt fler företag inkluderar bakgrundskontroller som ett naturligt steg av rekryteringsprocessen. Varför, ur ditt perspektiv?

 Det är bättre att veta än att inte veta. Att man vet betyder inte att man väljer bort, snarare att man får ytterligare underlag att grunda sitt beslut på.

Vilken roll spelar bakgrundskontroller för framtidens rekryteringsprocesser?

Jag tror att det kommer inkluderas i allt fler rekryteringar och även få en mer legitim stämpel. Många arbetsgivare googlar idag på slutkandidaterna och skaffar sig en vad dom anser är ”bra bild” av kandidaten. Men i takt med att allt fler strävar efter att göra så objektiva urval och rekryteringar som möjligt kommer man nog inse att en professionellt genomförd bakgrundskontroll fyller ett allt högre syfte och därmed värde. Ju objektivare vi är desto bättre mångfald och arbetsplats får vi, vilket i sin tur leder till ökad ekonomisk lönsamhet.

Bakgrundskontroller kan användas i flera sammanhang, även utanför rekrytering. I vilka sammanhang tror du att användandet av bakgrundskontroller kommer att öka framåt?

Jag tror att allt fler företag kommer att prenumerera på bakgrundskontroller. I synnerhet för anställda på positioner inom företagsledningen och på ekonomi- eller finansavdelningen, med syfte att löpande få heads up vid eventuella avvikelser. Jag tror också att det kommer bli vanligare och mer accepterat att man i affärskritiska sammanhang vill få en granskning av sin motpart, exempelvis vid företagsuppköp, sammanslagningar och samarbeten med leverantörer. Detta för att helt enkelt undvika risker och negativ publicitet. Genom att granska visar man att man är med och driver den hållbara utvecklingen av affären, näringslivet och världen. 

Tydlighet är ledordet

Vi diskuterar vidare hur man bäst kommer runt stigmat kring bakgrundskontroller och på vilket sätt man som arbetsgivare förmedlar varför det ingår i företagets policy. Henrik menar att nyckeln ligger i att vid ett tidigt stadie vara tydlig med vad det innebär, förklara att kontroller görs på alla och att det endast utgör en del av beslutsunderlaget. 

Inom företaget bör man ha utsett en liten beslutsgrupp som får tar del av informationen för att avgöra hur man ser på avvikelser och sedan vara transparenta med vilka som sköter hanteringen, berätta att allt stannar där och inte sprids runt. Det är också viktigt att förmedla att man faktiskt kan förtjäna en andra chans. 

På ett personligt plan: Vilka frågor brinner du för? 

Jag brinner för att skapa bra team med rätt förutsättningar för att göra ett kvalitativt, effektivt jobb samt att skapa värde och enkelhet för kunder och användare.

Vad ser du fram emot mest, nu när du börjar på ToFindOut?

 Jag ser verkligen fram emot att få vara med på den resa som ToFindOut står inför med alla möjligheter som ny teknik och digitalisering medför. Och att lära mig ALLT om bakgrundskontroller förstås!