För att ett företag ska lyckas krävs det att medarbetarna mår bra. Resan dit börjar vid det första intrycket, redan under rekryteringsfasen. Detta har Google tagit fasta på och skapat en framgångssaga som är få förunnad.

Att ett av världens största företag har en raffinerad rekryteringsprocess kanske inte är någon skräll. Strategin bakom den är i allra högsta grad inspirerande och tillämpbar i både stora och små företag även i Sverige. Ett arbete som kan skalas både upp och ner utan att förlora sin essens. Detta är något vi tror skulle gynna många företag där ute. Vi kommer dela med oss av våra största insikter från Google rapport om hur de driver sin kandidatupplevelse  och ni, ni hänger med!

Bygg vidare på det första intrycket

En stor anledningen till den framgångsrika kandidatupplevelsen stavas T R A N S P A R E N S. Birgitta Edlund, vd på ToFindOut, kommenterar:

– Oavsett vad transparensen handlar om, i sak, skapar den tillit och en känsla av att situationen kontrolleras. För oss är transparensen en grundbult i verksamheten, som skapar en automatisk kvalitetssäkring av vår egen integritet. På samma sätt verkar Google ha tagit fasta på de värden som skapas när transparens utgör den röda tråden genom rekryteringsprocessen.

Redan från början är Google tydliga med hur processen kommer se ut. Detta märks inte minst då Googles rekryterare arbetar med nära kontakt till de aktuella kandidaterna, vilket sker genom telefon- och videosamtal innan de träffas första gången. Därefter följs kontakten upp och kandidaterna får sina intervjufrågor på förhand och ett tydligt schema över när, var och hur intervjun kommer genomföras.

Själva intervjun är sedan tydligt strukturerad där rekryteraren först går igenom tjänsten i detalj för att vara säker på att kandidaten är väl införstådd med arbetets karaktär. Därefter följer en längre stund där den som sköter intervjun får svar på de frågor som hen skickat till kandidaten sedan tidigare. Till sist är det ombytta roller som gäller. Då får kandidaten möjlighet att ställa frågor till rekryteraren, vilket är något som Google lägger stor vikt vid. I samband med detta informeras också kandidaten om vad som händer framöver samt att en bakgrundskontroll kommer ske om personen blir aktuell för tjänsten. Att ha vetskap om och känna sina medarbetare på en grundlig nivå är en central aspekt av Googles framgångsrecept.

Så här ska en intervju följas upp

Efter intervjun har rekryteraren fortsatt nära kontakt med respektive person. Varje uppdatering görs över ett samtal så att de som sökt jobbet kan följa med i processens alla delar och får möjlighet att ställa frågor. Det här gör också att Googles rekryterare kan svara på eventuella funderingar eller tveksamheter. Kandidaten ges också möjlighet att lägga till något i efterhand som kanske glömdes bort under intervjun.

Oavsett om personen får jobbet eller inte så är Google noga med sin uppföljning för att ta reda på hur personen upplevde processen. All feedback tas in och analyseras för att säkerställa så att nästa rekrytering alltid blir den bästa hittills.

Att bemöta någon på det här sättet inger förtroende och trygghet hos kandidaten. Detta har märkts av tydligt. Hela 80 procent som av någon anledning tackar nej till ett jobberbjudande av Google rekommenderar ändå andra att söka dit. Det här är med andra ord även ett bra exempel på framgångsrik employer branding. 

Alla som arbetar för ett företag representerar detta på ett eller annat sätt. De blir ambassadörer för varumärket. Detsamma bör tänkas om de som varit påtänkta till en roll men inte fått den. Genom att sköta relationen med dem innan, under och efter rekryteringsprocessen förbättras chanserna för lyckad word-of-mouth-marknadsföring och i längden ett ökat anseende.