Vad är grunden till en bra rekrytering? Det är givetvis en komplex fråga med många faktorer som spelar in. Ett element kan visa sig vara betydligt viktigare än andra – förmågan att tillskansa sig rätt information vid rätt tidpunkt.

Författarna och beslutsexperterna Ari och Mona Riabacke har ägnat stor del av sin forskargärning åt att ta reda på vad som ligger till grund för framgångsrika beslut. Flera av deras resultat går att omsätta i rekryterings- och bakgrundskontrollprocesser.

Idag är hälften av all tillgänglig information ungefär tio år gammal. Mängden information har med andra ord ökat exponentiellt sedan vi trädde in i den digitala eran. I en rekryteringsprocess kan det därför finnas otroligt många tillgängliga uppgifter om en kandidat. Långt ifrån allt underlag är däremot relevant, speciellt inte om det presenteras på fel sätt. Det är svårt att säkerställa objektivitet på nätet.

Sätt saker i sitt sammanhang

Grunden till bra beslut handlar om att ta reda på rätt uppgifter, vid rätt tillfälle. Med det menar beslutsexperterna att information måste sättas i en viss kontext för att man ska få ut maximal kunskap.

Ari och Mona skriver i sin bok Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut om vikten att särskilja begreppen data, information och kunskap från varandra. Data är input utan bearbetning, information är kontextualiserad data och kunskap är analyserad och validerad information. Mot bakgrund av detta är det viktigt att utgå från så relevanta uppgifter som möjligt. “Att endast analysera en delmängd av verkligheten kan få oss att dra märkliga slutsatser”, skriver författarna i boken.

Bygg från grunden

Ett företag definieras av människorna som bygger det. Därför är det viktigt att lyckas med sina rekryteringar. Framgångsrika anställningsprocesser tenderar dock att ta tid. Med ett gediget förarbete kan dock framtida rekryteringar optimeras.

Var sak har sin tid, helt enkelt. Beslutsexperterna menar nämligen att en ordentlig förstudie alltid måste göras innan beslutsstöd designas och implementeras. Standardiserade processer utgör oftast de effektivaste dito. Just rekryteringssammanhang är bra exempel på när datainsamling kan standardiseras. Sätt en policy för vilken information som ska inhämtas under en bakgrundskontroll, vilken typ av information som räknas som avvikelser samt när i rekryteringen den ska genomföras, så kan ni bygga effektiva processer.

I samtal med ToFindOut lyfter Ari och Mona en viktig punkt. Under en rekryteringsprocess är det lätt att, om man inte är uppmärksam, välja en kandidat som man förstår. Någon som liknar en själv, som har liknande bakgrund. Det handlar om subjektiva kriterier, om vår känsla, och är på många vis helt mänskligt. Därför är det ännu viktigare att addera fakta till processen, så som en bakgrundskontroll, för att skapa en mer objektiv, korrekt och mindre riskfylld bedömningsgrund.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!