Vi rätar ut några av de vanligaste frågetecknen kring bakgrundskontroller!

Vi får ofta frågor från kunder om våra tjänster och hur de kan underlätta i deras företagsverksamhet. Bakgrundskontroller är ett komplext område med många komponenter som kan vara lika hjälpsamma som svåra att förstå sig på. Vi reder ut begreppen.

1. Vad är en bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroller är en sammanställning av viss data. Syftet är att identifiera och verifiera en person och dennes uppgifter. Det handlar om att göra en kontroll av ekonomi, personalia och juridiska spörsmål. Allt för att arbetsgivaren ska få så god kännedom om en person som möjligt, oavsett om det gäller en kandidat, en potentiell styrelsemedlem eller ett bolag man funderar på att förvärva.

2. Varför låter man ett annat bolag utföra bakgrundskontrollen och inte själva?

Det finns flera anledningar. För det första sparar ni tid genom att lägga en sådan process hos en extern part. Som specialister har vi väl genomarbetade rutiner och effektiva tillvägagångssätt för att samla ihop information, så att ni kan fokusera på er huvudsakliga verksamhet. Den främsta anledningen är dock att företag vill ha en rent objektiv bedömning av en kandidat. På så sätt kan både bolaget och kandidaten vara säkra på att en saklig granskning genomförs.

3. Varför inte bara begära utdrag ur belastningsregistret?

Ett utdrag ur belastningsregistret ger inte hela bilden av en persons bakgrund. Dessutom är det inte tänkt att registerutdrag ska användas systematiskt i alla rekryteringsprocesser. Den data vi samlar in utgör en mer omfattande bild som dessutom är anpassad för rekryteringsprocesser. Belastningsregistret utgör en del, men det ger inte svar på alla frågor som en arbetsgivare har – och bör ha.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!