På ToFindOut vill vi använda vår långa erfarenhet och spetskompetens inom bakgrundskontroller till att ge tillbaka till samhället vi verkar i. Därför arbetar vi pro bono med samhällsfrågor som vi brinner extra för. Vår vision, “Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser”, gäller även på andra ställen än just arbetet. Vi verkar för att skapa ett tryggare samhälle. 

Barnens rätt till en tryggare uppväxt ligger oss extra varmt om hjärtat. Därför arbetar vi pro bono med att erbjuda kostnadsfria och kvalitativa bakgrundskontroller till intresseorganisationer inom barnidrott och fritid. Detta efter att det visat sig att övergrepp av barn inom idrott tyvärr är vanligare än många tror. 

“Forskningen visar tydligt att barn utsätts för sexuella övergrepp inom idrotten. Barns och vuxnas (idrottsledares m.fl.) samtal till Bris visar samma sak. Förekomsten av rapporterade sexuella övergrepp mot barn i idrotten varierar mellan 2 och 14 procent och övergreppen tycks inte minska över tid. Förövarna har varit tränare, andra ledare, idrottsaktiva eller någon annan inom idrotten.” – Bris rapport 2017:2 – Sexuella övergrepp inom idrotten

Riksidrottsförbundet införde 1 januari 2020 krav på att registerutdrag skulle krävas av alla vuxna som vill arbeta inom barnidrott, såsom fritidsledare, sporttränare och domare. Detta tycker vi är ett utmärkt steg i rätt riktning, men en undersökning av Kaliber som sändes i Sveriges Radio visar dock att det inte fungerar i praktiken. Många gånger tas inte registerutdrag av de som jobbar inom barnidrott, och Kaliber upptäckte till att ett antal domare som arbetade inom barnidrott tidigare hade blivit dömda för sexualbrott mot barn. 

Svårt att kontrollera sin vän eller granne

Självklart får övergrepp inom idrotten inte ske. Några av anledningarna till att fotbollsförbunden i undersökningen inte begärt ut registerutdrag av alla domare kunde vara att de kände personen i fråga, som alltid varit mycket populär, och att det därför varit obekvämt att fråga. Personen kunde också ha kommit med ursäkter för att inte lämna över ett registerutdrag, som att de glömmer bort eller att det tar lång tid. 

Vi förstår verkligen att det kan vara tufft att fråga en annan förälder eller granne, någon som är del av ens bekantskapskrets, om de kan lämna över ett registerutdrag. Vi förstår att stämningen kan bli jobbig eller att det helt enkelt är för bråttom för att hinna med att kolla allas register innan de börjar. Då kan det kännas som att goda vitsord och personens rykte räcker för att de ska få börja som tränare eller domare. 

Men som Kalibers undersökning visade så räcker det tyvärr inte alltid. Personer som begått övergrepp kan slinka igenom om skyddsnätet inte är tillräckligt starkt. Ett annat problem med vanliga registerutdrag är även att brott gallras efter en viss tid. Så om en person begick övergrepp för över ett visst antal år sedan kan det ha gallrats och bara gå att se med en regelrätt bakgrundskontroll.

ToFindOut erbjuder kostnadsfria bakgrundskontroller för föreningar inom barnidrott

Här vill vi på ToFindOut hjälpa idrott- och intresseföreningar för barn. Vi erbjuder kostnadsfria bakgrundskontroller till alla registrerade föreningar inom barn- och ungdomsidrott. Vi kan ta de svåra diskussionerna. Vi kan kontakta personen ifråga åt dig och meddela dem att en obligatorisk bakgrundskontroll kommer att göras av oss, och informera dem om varför. Om personen vi kollar har invändningar så tar vi även eventuella svåra diskussioner som kan uppstå. Med vår bakgrundskontroll behöver du heller inte tänka på att vissa resultat kanske gallras, då de är kompletta och går längre bak i tiden än ett vanligt registerutdrag. Vi vill använda vår gedigna erfarenhet och vår kunskap till att hjälpa dig att skydda barnen.

Precis som med våra andra bakgrundskontroller kommer de allra flesta komma tillbaka utan anmärkningar. Men även om vi kan stoppa bara ett övergrepp från att ske så är det värt det!

Låt ToFindOut hjälpa dig med:

  • Kostnaden för en bakgrundskontroll
  • Besvärliga frågor eller diskussioner som kan uppstå
  • Att axla ansvaret för att skydda barnen mot övergrepp

Kontakta oss på birgitta.edlund@tofindout.se om du vill veta mer. 

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.