När vi genomför bakgrundskontroller i samband med rekryteringsprocesser är vi tydliga med att en prick i registret nödvändigtvis inte behöver spela någon roll i sammanhanget. I vårt pro-bono arbete med Rädda Barnen ser dialogen annorlunda ut. Mimmi Suua, dataskyddsombud på ToFindOut, förklarar varför.

Vi på ToFindOut har en god dialog med våra kunder kring avvikelsehantering och förespråkar att informationen ska hanteras med den aktuella tjänsten och arbetsplatsens trygghet i beaktning. En företeelse som är ett big no no för en roll kan vara irrelevant för en annan och våra researchers har dagligen diskussionen med kunden kring en andra chans. Det är tryggheten på en arbetsplats i samarbete med andra vuxna som är kontexten. I vårt pågående pro bono-arbete för En trygg start i Sverige blir kontexten en helt annan.

Anpassning av avvikelsehanteringen

Samverkansprojektet En trygg start i Sverige syftar till att säkra trygga boendemiljöer för barnfamiljer som flytt kriget i Ukraina. ToFindOut bidrar genom att utföra bakgrundskontroller för Rädda Barnens räkning på volontärer samt de värdfamiljer som erbjuder sig att öppna upp sina hem, något som gett andra insikter. 

– I pro bono-arbetet för Rädda Barnen utgår bedömningen av eventuella avvikelser från ett nytt perspektiv, nämligen barnets trygghet. I jämförelse med arbetsgivarperspektivet där man hellre friar än fäller finns här en omfattande nolltolerans att ta hänsyn till vilket lämnar mycket mindre utrymme för rätten till en andra chans, berättar Mimmi Suua, dataskyddsombud på ToFindOut.

Mimmi för en löpande dialog med Rädda Barnen för att agera stöd vid frågor om vad som är en lämplig eller direkt olämplig miljö.

– Processen behöver gå fort så att familjerna snabbt får tak över huvudet, samtidigt som vi behöver ta hänsyn till nya situationer. Att säkerställa att barnen får en trygg boendemiljö är det som väger tyngst, ingenting annat. Alla har rätt till en trygg uppväxt, avslutar Mimmi.

Här kan du läsa mer om ToFindOuts samhällsengagemang.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.