Vi på ToFindOut har alltid strävat efter att skapa trygghet och arbetar pro bono med olika samhällsfrågor där vår hjälp behövs som mest. Genom samverkansprojektet En Trygg Start i Sverige vill vi använda vår långa erfarenhet av bakgrundskontroller till att säkra ett tryggt första boende för familjer som flytt från krig.

Tusentals flyktingar från Ukraina har nått Sverige och antalet familjer som anländer fortsätter att växa. Den första akuta situationen att lösa när de flyende anländer är tak över huvudet. Processen behöver gå fort, utan att det för den sakens skull tummas på säkerheten. En trygg start i Sverige är ett är initiativ för att säkerställa trygga boendelösningar. Vi samarbetar med Rädda Barnen, Beredskapslyftet, Stadsmissionen, Airbnb och en rad andra samverkansorganisationer för att ta vara på det engagemang som finns. Många vill bistå med boende i kristider och hjälpa flyktingar till ett tryggt första hem. 

Bakgrundskontroller för allas trygghet

ToFindOuts uppgift är att utföra bakgrundskontroller på de privatpersoner som vill erbjuda boenden. Detta för att förhindra att de redan utsatta familjerna hamnar i olämpliga miljöer. Rädda Barnen och Stadsmissionen utbildar volontärer och utser en kontaktperson som bistår med stöd vid myndighetskontakter. Tillsammans gör vi vårt yttersta för allas trygghet.

Är du intresserad av att bli volontär?

Gå till tryggstartisverige.se för mer information.

Här kan du läsa mer om ToFindOuts pro bono-arbete och hur vi engagerar oss på flera plan för att ge alla barn en trygg uppväxt.