ToFindOuts IDD-ansvarig Johan Wahlström sammanfattar året som gått från ett IDD-perspektiv.

Ett händelserikt år

2017 kommer inom kort lämna oss och vad passar sig då bättre än att se tillbaka på året som gått? På ett rent personligt plan har det varit ett kul år sedan jag började i maj. Vi har fortsatt att utveckla vår tjänst och knyta nya kontakter och kan se fram emot ett starkt 2018. För affärsområdet så har mycket hänt, både juridiskt och medialt såväl som nationellt och internationellt. Nedan går vi igenom tre viktiga händelserna under året.

Tre viktiga händelserna för den svenska marknaden

Teliaskandalen

Ansvariga chefer fick gå och Telia är idag fortfarande i full färd med att bygga om sina rutiner och återta sitt rykte för att bättra hantera denna typ av situationer. Det visar också hur en felbedömning kan fortsätta att ge konsekvenser långt efter att beslutsfattarna slutat på bolaget. De många internationella förvecklingarna och hur de kom tillbaka till Sverige här visar även på svenska företag inte bara riskerar exportera korruption: de riskerar även importera den och dess konsekvenser.

Paradisläckan

#vadfanfårjag blev en oväntat populär hashtag efter Svenskt Näringslivs förre ordförande Leif Östlings uppmärksammade uttalande efter att hans skatteupplägg på Malta avslöjades som en del av ”Paradise Papers”, den senaste i en lång rad av offentliggörande av företag och privatpersoners upplägg i diverse skatteparadis. Huruvida detta uttalande är berättigat eller en brist på moral är en debatt som faller utanför ToFindOuts bedömning. Det skall dock påpekas att även om skatteupplägget i sig var lagligt så stödjer det indirekt strukturer som inte är det: Maltas banker är ett ökänt gömsle för pengar med rötter i diktaturer (familjen Gaddafi var goda kunder innan deras fall) och organiserad brottslighet: en av landets ledande journalister som var inblandad i avslöjandena mördades nyligen.

Ur ett riskperspektiv så utgör nyckelpersoner med avancerade skatteupplägg i skatteparadis en direkt medial red flag för ett företag, där ett pinsamt avslöjande och dålig krishantering av Östling modell riskerar tappade förtroenden och långvarig försvagning av varumärket som följd. Detta kommer inte vara sista gången denna typ av handlingar offentliggörs: ICIJ, journalistkonsortiet som ligger bakom avslöjandena lägger dessutom upp informationen i en sökbar databas. Det behöver kanske inte tilläggas att ToFindOuts IDD-analytiker rutinmässigt slår mot denna databas under våra kontroller. Det kommer därför bli allt viktigare för svenska företag att undvika denna typ av upplägg.

Penningtvättsdirektivet

2017 var det år då EU:s nya penningtvättsdirektiv trädde i laga kraft. Vi kommer i ett senare inlägg gå in på detta närmare men i korthet innebär det att nya krav ställs på företag att aktivt motverka penningtvätt och terrorismfinansiering genom att stärka sitt systematiska arbete. Det kanske mest kännbara och direkt uppmärksammade effekten av detta är det i år införda kravet för företag att registrera sina verkliga huvudmän, alltså egentliga fysiska ägare, hos bolagsverket. Kravet täppte igen den något märkliga luckan i svensk lagstiftning som innebar att man inte alltid kunde påvisa vem som ägde ett företag, vilket annars är praxis i de flesta OECD länder.

Direktivet ställer nya krav på riskmedvetande hos företag, på att de skall veta vilka de gör affärer med och var pengarna de hanterar kommer ifrån. Detta leder oss in på vår spaning om vad nästa år har i sitt sköte.

Vad händer härnäst? – ToFindOut spår om 2018

Sverige har, trots sin ofta höga svansföring i frågan och trots en traditionellt hög placering i Transparency Internationals Perception of Corruption Index, inte helt följt med internationell praxis vad gäller riskförebyggande arbete. Detta gäller bl.a. de nya kraven på att redovisa faktiska ägare, något som redan har varit implementerad i andra länder. Transparency International i Sverige har även efterfrågat en nationell handlingsplan mot korruption. I egenskap av ett valår så kommer troligen mycket av medias uppmärksamhet vara fokuserat på skandaler och händelser inom den politiska, snarare än den ekonomiska sektorn. Dock överlappar dessa: man kan exempelvis se hur hanterandet av Nya Karolinska blir en valfråga, där privat sektor  i största grad är inblandade. Leif Östlings snabba sorti och medföljande hashtag har även den visat på hur behovet av god riskhantering hänger ihop med politiska vindar. Det kommer kort och gott bli ett spännande år.

Med detta vill vi på ToFindOut-IDD  passa på att även önska en god jul och ett riktigt gott nytt år! Vi hörs igen 2018!