Byggbranschen är en sektor som vid upprepade tillfällen infiltrerats av kriminella aktörer. Fair Play Bygg arbetar dock aktivt med att stävja brottsligheten. Det kan till och med finnas en konkret lösning på problematiken…

För att ett samhälle ska fungera krävs det tillit och transparens. Tyvärr finns det alltför många exempel på personer och företag som försöker kringgå detta. Inte minst i byggbranschen. Fair Play Bygg arbetar aktivt med att lyfta problematiken i branschen för att få till förändringar från myndighetshåll.

Hur riskfylld är byggbranschen?

Sussie Paredes arbetar som researcher på Fair Play Bygg. Hon vittnar om att byggbranschen en lika svårkontrollerad som riskfylld sektor. Det står snabbt klart att Fair Play fyller en viktig samhällsfunktion.

Varför finns Fair Play Bygg?

– Vi startades upp i februari 2016 av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholm Byggmästareförening. Syftet med projektet är att främja sund konkurrens och öka medlemsnyttan. Rent praktiskt så fungerar vi som en mellanhand mellan medlemmar, företagare och andra. Vi tar emot tips om oegentligheter på arbetsplatserna, analyserar dem och gör research. När vi skapat en omfattande bild av problemet utvärderar vi det och rapporterar till myndighet om vi anser att misstanke om brott går att styrka.

Vad är det för tips ni brukar få in?

– Majoriteten är tips om illegal arbetskraft. Företag som mer eller mindre bedriver sin verksamhet på människoexploatering. Det kan röra sig om företag som tar in ett stort antal personer från utlandet, låter de bo och arbeta under usla förhållanden – helt utan några tillstånd. Vi har sett exempel på när 10-20 personer tvingats bo tillsammans i en tvårumslägenhet, eller ännu större grupper som bott i baracker och lagerlokaler. Det är det moderna slaveriet och vi gör vad vi kan för att stoppa det.

Bristande kontroller, ökad kriminalitet

Byggbranschen är en stor spelplan för den organiserade brottsligheten. Flera led av underentreprenörer och bristfälliga kontroller gör att många kriminella bolag kan driva sin verksamhet ostört – om det inte vore för Fair Play Bygg. Sussie berättar vari den stora problematiken ligger.

– Flera företag saknar regleringar för hur många underentreprenörer de tar in. En entreprenör kan i sin tur anlita en annan och så vidare. Det kan till slut bli väldigt många steg från den huvudsakliga byggmästaren till entreprenören längst ned i kedjan. Det gör att kriminella aktörer kan bli en del av större projekt utan att företaget som driver byggprojektet vet någonting. Att kontrollera alla underleverantörer är dessvärre ganska tidskrävande, vilket gör att många prioriterar bort det.

Hur kan man förhindra att fel personer kommer in i branschen?

– Jag tror på ett striktare policyarbete. Exempelvis att sätta en maxgräns för hur många underentreprenörer som får tas in. Ett annat alternativ är att göra gedigna bakgrundskontroller på de som faktiskt anlitas. Fler borde använda sig av ToFindOut:s tjänster. Bakgrundskontroller är inte något som bara kan användas i rekryteringsprocesser. I de här situationerna är bakgrundskontroller perfekta för att tidigt identifiera risker. Skulle fler göra det tror jag att många kriminella aktörer skulle försvinna från branschen.