Arbetsgivare kräver i allt högre utsträckning att få se utdrag ur belastningsregistret, medan regeringen vill förbjuda detsamma. Men ett utdrag ur belastningsregistret är inte samma sak som en bakgrundskontroll – och säger egentligen inte så mycket om kandidaten. 

Mellan 2003 och 2013 ökade antalet ansökningar om registerutdrag från drygt 40 000 till drygt 220 000. Detta har skapat het debatt som nått högsta politiska nivå. År 2014 kom regeringen med ett lagförslag om ett allmänt förbud mot att arbetsgivare ska få begära att se registerutdrag

I fjol kom ytterligare ett lagförslag gällande vilka sektorer och typer av tjänster som ska omfattas av undantag från förbudsregeln. Dessa är bland annat finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet. För arbetsgivare inom andra branscher skulle alltså ett allmänt förbud gälla. Om lagen blir verklighet, vilket verkar mycket sannolikt.

Integritet vs. företagsintressen

I ena vågskålen lägger regeringen kandidatens integritet och rätten att själv bestämma vilken information om sig själv man delar med sig av. Förutom integritetsaspekten, så är det också en fråga om återintegrering på arbetsmarknaden för tidigare dömda. 

En person som avtjänat sitt straff, ska inte straffas en gång till. I den andra vågskålen ligger företagens intressen, såsom trygghet, säkerhet och att skydda sitt varumärke. 

Etik i rekryteringsprocessen

Ur ett etiskt perspektiv måste arbetsgivarna redan idag göra denna typ av avvägning när de kräver att se ett registerutdrag. Är inblickeni kandidatens privatliv i proportion till företagets intressen och de tilltänkta arbetsuppgifterna? Registerutdrag bör inte hanteras lättvindigt och inte heller för att sålla bort kandidater. 

Att undersöka en kandidats juridiska spörsmål är dock en viktig komponent av en bakgrundskontroll, som består av flera olika delar. Här ingår exempelvis vidimering av referenser, examen och tidigare anställningar. Kontroll av en persons straffhistoria är bara en av aspekterna som arbetsgivare har att ta ställning till i en bakgrundskontroll. 

All den information som framkommer i en bakgrundskontroll ska användas på ett välavvägt sätt och lyftas i diskussion med kandidaten. Till syvende och sist handlar det om trygghet och säkerhet för alla. Såväl för arbetsgivaren och dess medarbetare, som för kandidaten.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.