Kriminalitet på arbetsplatser är idag av annan karaktär än tidigare. Förr förknippades den med bankrån, i dag uppmärksammas snarare brottslighet som ett internt problem på arbetsplatsen. Med fler brott kommer också mer uppmärksamhet i media och när en nyhet om spionage eller gängkriminalitet på arbetsplatsen blir uppmärksammad skapar detta en otrygghet bland medarbetarna.

Jag brukar säga att trygghet föder trygghet. När kriminaliteten i Sverige ökar, och kriminella tar sig in på arbetsplatser och i arbetslag, är vikten av kvalitativa bakgrundskontroller större än någonsin.

Vad händer när vi tröttnar på kriminaliteten på arbetsplatser? 

Vid diskussioner om bakgrundskontroller har den personliga integriteten stått i centrum. En viktig fråga som också vi tar på största allvar. Och jag vet att det går att utforma bakgrundskontroller som tar hänsyn till den. Hela ToFindOuts vision bygger på det.

För vad är alternativet? Otrygga arbetsplatser och verksamheter som präglas av kriminella individer. Vad händer med övriga medarbetare, vad händer med tilliten?

Den politiska debatten kan svänga fort, det har vi sett tidigare, inte minst senast i frågan om svenskt NATO-medlemskap. En förändring i debatten kan innebära större fokus på kriminaliteten och existerande verktyg för att motverka denna. Vi välkomnar större fokus på de verktyg som finns för att motarbeta arbetslivskriminalitet. Vi är övertygade om att brott kan förebyggas på fler arbetsplatser och i verksamheter, om vi arbetar med att förebygga och försvåra möjligheten till brott. Ett sätt är kvalitativa bakgrundskontroller.

Vad är offentligt?

Vi måste prata om vad som ska vara offentligt. Det är inte svart eller vitt. Vi måste våga prata om att det finns sätt att hantera information som kan användas för att bidra till trygghet på svenska arbetsplatser, men också i det svenska samhället i stort.

Redan idag behöver vi driva diskussionen om kvalitativa bakgrundskontroller. Det är därför vi i Bakgrundskontrollföretagen, BKF, har gått samman och skapat en branschstandard som vi även ser som en framtida certifiering. Vi vill driva diskussionen framåt och agera innan situationen är utom kontroll. 

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

—————————————–

Läs tidigare VD-ord här