Vi på ToFindOut är glada över att äntligen kunna annonsera vårt samarbete med rekryteringsverktyget Teamtailor. Detta är en efterlängtad integration som gör det ännu enklare och smidigare för våra kunder att beställa bakgrundskontroller. Med denna förenkling hoppas vi såklart på att skapa ännu fler trygga arbetsplatser tillsammans.

I cirka 20% av dagens bakgrundskontroller upptäcks något som beställaren behöver bli uppmärksammad på. Denna betydande andel av de sökande understryker starkt det växande behovet av genomförande av bakgrundskontroller, särskilt med tanke på de utmaningar som samhället står inför, såsom ökande arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet.

Det är alltså tydligt att det finns ett påtagligt behov av att göra processen för att beställa bakgrundskontroller så enkel som möjligt. Med detta i åtanke har vi på ToFindOut därför inlett ett samarbete med Teamtailor, ett av branschens mest använda rekryteringsverktyg. Detta samarbete möjliggör en ännu smidigare och snabbare beställningsprocess för bakgrundskontroller. Tack vare integrationen mellan ToFindOut och Teamtailor kan du som användare hålla koll på bakgrundskontrollen och se dess status i rekryteringsverktyget.

– Genom samarbetet med Teamtailor och vår integration av bakgrundskontrolltjänster strävar vi efter att tillsammans effektivisera och förbättra träffsäkerheten i arbetsgivares rekryteringsprocesser, med övertygelsen att detta partnerskap kommer att höja säkerhetsstandarden och erbjuda en mer tillförlitlig och integrerad lösning för våra användare, säger Murat Sabotic, CPO på ToFindOut.

Målet är att möjliggöra en smidig process där användarna med några enkla steg kan initiera en bakgrundskontroll. Efter detta kan de enkelt följa kontrollens status i sitt system. När bakgrundskontrollen sedan är klar erhåller de en länk för att granska resultatet i ToFindOuts portal.

Säkerheten förblir självklart en högsta prioritet, och vi på ToFindOut tar rollen som personuppgiftsansvariga på stort allvar. Alla processer genomsyras alltid av strikt informationssäkerhet och efterlevnad av GDPR-praxis.

Rebecca Hogefjord, Nordics Partnerships Manager, på Teamtailor säger så här om samarbetet:

– It’s great to partner up with ToFindOut to help our clients automate their background checks. With the combination of Teamtailor and ToFindOut, our clients can enhance the background check from the process directly into the Teamtailor recruitment workflow. This saves a lot of time and creates a more unbiased process along the way.